dr hab. Aneta Bac

Problematyka badawcza

  1. Patologie stóp u dzieci i dorosłych
  2. Patologie otłuszczenia u dzieci i dorosłych i ich wpływ na narządu ruchu
  3. Rehabilitacja  zespołów bólowych kręgosłupa
  4. Rehabilitacja i leczenie operacyjne w osteoporozie i chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych
  5. Urazy i schorzenia narządów ruchu w różnych grupach sportowców
  6. Ergonomia i adaptacja środowiskowa
  7. Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi

Projekty badawcze

  1. Wpływ unieruchomienia na wskaźniki morfologiczne i reologiczne krwi u pacjentów po urazach kończyn dolnych. (2011) – kierownik projektu
  2. Ocena wpływu zastosowania Kinesiotapingu po urazach więzadłowych stawu kolanowego i skokowego na poprawę stabilności posturalnej. (2010) – wykonawca 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Doskonalenie potencjału dydaktyczno – naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych. Kraków/Wrocław/Warszawa /Bielsko – Biała 2010 – 2012 – podyplomowy, certyfikowany kurs anglojęzyczny uprawniający do nauczania na kierunkach studiów „Terapia zajęciowa" prowadzonych na uczelniach wyższych

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009