Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Udział w konferencjach

dr Joanna Sobiecka

 • Sobiecka J.: .Funkcjonowanie rodziny osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport paraolimpijski (sesja plenarna). Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia Rodziny", Lublin, 28-30.05.2004.
 • Sobiecka J.: Efekty oraz oczekiwania osób niepełnosprawnych uczestniczących w obozach Aktywnej Rehabilitacji (sesja plenarna). V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rzeszów, 1-4.09.2004.
 • Sobiecka J.: Winter Sports Practice and its Influence on the Frame of Mind and Lifestyle of Disabled Persons as Exemplified by Polish Paralympic Competitors (sesja plenarna). IVth International Scientific Conference: "Hygienic and Environmental Health Determinants", Nałęczów, 23-25.09.2004.
 • Sobiecka J.: Potrzeby i warunki przygotowań polskich paraolimpijczyków Ateny 2004 (w opinii zawodników) (wykład). Ogólnopolska konferencja trenerów szkolenia paraolimpijskiego: Przyszłość sportu paraolimpijskiego w świetle Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004", Wisła, 27-29.10.2004.
 • Sobiecka J.: Relacje zawodnik a trener kadry paraolimpijskiej Ateny 2004 (w opinii zawodników). Ogólnopolska konferencja trenerów szkolenia paraolimpijskiego: "Przyszłość sportu paraolimpijskiego w świetle Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004", Wisła, 27-29.10.2004.
 • Sobiecka J.: Wybrane aspekty z przygotowań polskiej kadry na Letnie Igrzyska Paraolimpijskie
  - Ateny 2004 (sesja plenarna). 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Postępy w medycynie sportowej", Wrocław, 23-25.09.2005.
 • Sobiecka J.: Status społeczno-zawodowy polskich kobiet startujących w Ateńskich Igrzyskach Paraolimpijskich (sesja plenarna). Ogólnopolska Konferencja Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet: "Kobieta i Sport". Warszawa, 18.11.2005.

dr Paweł Żychowicz

 • Żychowicz P.: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia w Chorobie i Niepełnosprawności", Lublin, 2-4.06.2006.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardów dla populacji krakowskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia w Chorobie i Niepełnosprawności", Lublin, 2-4.06.2006.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych wzrokowo (sesja plakatowa) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Lublin, 16-18.11.2006.