Literatura zalecana do przedmiotu Adaptowana aktywność fizyczna:

Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A., Molik B. Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. PZWL, W-wa 2015.

Kowalik S. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Łobożewicz T. Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, W-wa 2000.

Marchewka A. Wychowanie fizyczne specjalne. AWF, Kraków 1999.

Gawlik K., Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. AWF, Katowice 2004.

Tasiemski T. Urazy rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim., Warszawa, 2000, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Tasiemski T. (red.) Aktywna Rehabilitacja. Zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po urazie rdzenia kręgowego. Warszawa, 2012, Wyd. Jeden Świat.

Gawlik K., Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabowidzących, Katowice, 2004, Akademia Wychowania Fizycznego

Gawlik K., Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, Katowice, 2004, Akademia Wychowania Fizycznego

Kozdroń E. Program Rekreacji Ruchowej Osób Starszych, Warszawa, 2008, Akademia Wychowania Fizycznego.

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna (APA)., Warszawa, 2011, Wydawnictwo PTN-AAF.

Suchanowski A., Okulczyk K.  Aktywność ruchowa adaptacyjna. Gdańsk, 2012, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na razie brak...
Na razie brak...