dr Elżbieta Mirek

- Tytuł projektu: Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych u osób z chorobą Huntingtona. Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń chodu w oparciu o analizę zmian wielkości kosztu pracy fizycznej oraz obiektywną ocenę równowagi.

Kierownik projektu: dr Jadwiga Szymura

Numer projektu: 265/KRK/2010

Termin realizacji projektu: maj 2010r. - grudzień 2011r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Cempla, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, dr Marcin Maciejczyk, dr Elżbieta Mirek, dr n. med. Szymon  Pasiut,  dr n. med. Monika Rudzińska, dr Magdalena Więcek

- Tytuł projektu: Ocena skuteczności rehabilitacji chodu u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona

Kierownik projektu: dr Elżbieta Mirek

Numer projektu: 264/KRK/2010

Termin realizacji projektu: maj 2010r. - grudzień 2011r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz, dr  n. med. Monika Rudzińska, dr  Joanna Stożek, dr Jadwiga Szymura, dr Wiesław Chwała

Ocena fizjoterapii w padaczce.

Ocena fizjoterapii w połączeniu z ostrzyknięciem toksyny botulinowej kończyny górnej pacjentów po udarze mózgu.

dr Szymon Pasiut

- Tytuł projektu: Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych u osób z chorobą Huntingtona. Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń chodu w oparciu o analizę zmian wielkości kosztu pracy fizycznej oraz obiektywną ocenę równowagi.

Kierownik projektu: dr Jadwiga Szymura

Numer projektu: 265/KRK/2010

Termin realizacji projektu: maj 2010r. - grudzień 2011r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Cempla, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, dr Marcin Maciejczyk, dr Elżbieta Mirek, dr n. med. Szymon  Pasiut,  dr n. med. Monika Rudzińska, dr Magdalena Więcek

dr Joanna Stożek

- Tytuł projektu: Ocena skuteczności rehabilitacji chodu u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona

Kierownik projektu: dr Elżbieta Mirek

Numer projektu: 264/KRK/2010

Termin realizacji projektu: maj 2010r. - grudzień 2011r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz, dr  n. med. Monika Rudzińska, dr  Joanna Stożek, dr Jadwiga Szymura, dr Wiesław Chwała

Tytuł projektu: Porównanie efektów usprawniania z zastosowaniem tańca i ćwiczeń muzyczno - tanecznych oraz treningu Nordic Walking u chorych na chorobę Parkinsona

Kierownik projektu: dr Joanna Stożek

Termin realizacji projektu: 2012r. - grudzień 2016r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, dr n. med. Monika Rudzińska, dr Urszula Pustułka – Piwnik, lek. Agata Stenwak, mgr Izabela Staszczak-Gawełda.

Tytuł projektu: Psychospołeczne warunki pracy i radzenie sobie ze stresem a ogólny stan zdrowia, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i wypalenie zawodowe w grupie fizjoterapeutów.

Kierownik projektu: dr Urszula Pustułka – Piwnik

Numer projektu: 54/BS/KRK/2014

Termin realizacji projektu: 2014r. - grudzień 2016r.

Wykonawcy: dr Joanna Stożek, dr Ewa Matłosz-Mamak

Tytuł projektu: Porównanie efektów usprawniania z zastosowaniem tańca i ćwiczeń muzyczno - tanecznych oraz treningu Nordic Walking u chorych na chorobę Parkinsona

Kierownik projektu: dr Joanna Stożek

Numer projektu: 67/BS/KRK/2015

Termin realizacji projektu: 2012r. - grudzień 2016r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, dr n. med. Monika Rudzińska, dr Urszula Pustułka – Piwnik, lek. Agata Stenwak, mgr Izabela Staszczak-Gawełda.

Tytuł projektu: Psychospołeczne warunki pracy i radzenie sobie ze stresem a ogólny stan zdrowia, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i wypalenie zawodowe w grupie fizjoterapeutów.

Kierownik projektu: dr Urszula Pustułka – Piwnik

Numer projektu: 54/BS/KRK/2014

Termin realizacji projektu: 2014r. - grudzień 2016r.

Wykonawcy: dr Joanna Stożek, dr Ewa Matłosz-Mamak

Tytuł projektu: Nietrzymanie moczu wśród kobiet i mężczyzn.

Kierownik projektu: dr Marta Curyło

Numer projektu: 69/BS/KRK/2015

Termin realizacji projektu: 2015r. - grudzień 2017r

dr Jadwiga Szymura

 • Analiza zmian wybranych wskaźników biochemicznych pod wpływem jednorazowej sesji jogi. 116/BS/INB/2017, wykonawca
 • Ocena zmian właściwości reologicznych krwi, stężenia neurotrofin oraz sprawności fizycznej i równowagi pod wpływem ćwiczeń ze smovey u osób z Chorobą Parkinsona, 134/BS/KRK/2017, kierownik
 • Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych u osób z chorobą Huntingtona. Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń chodu w oparciu o analizę zmian wielkości kosztu pracy fizycznej oraz obiektywną ocenę równowagi. 265/KRK/2010, kierownik
 • Ocena skuteczności rehabilitacji chodu u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona. 264/KRK/2010, wykonawca
 • Porównanie wydolności aerobowej oraz kosztu energetycznego pracy i poziomu stresu oksydacyjnego podczas wysiłków lokomocyjnych u osób różniących się strukturą ciała. N N404 071240, wykonawca
 • Porównanie poziomu uszkodzeń włókien mięśniowych wywołanych wysiłkami lokomocyjnymi o zróżnicowanym charakterze pracy mięśniowej u 50-60 letnich mężczyzn. 9/BS/IFC/2011, wykonawca
 • Poziom stresu oksydacyjnego i wydolności aerobowej 50-60 letnich osób o różnym poziomie aktywności fizycznej. 20/MN/IFC/2012, wykonawca
 • Ocena zmian w zakresie wskaźników morfologicznych krwi, reakcji układu immunologicznego oraz statusu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego w wyniku powtarzanej ekspozycji na temperatury kriogeniczne u osób w starszym wieku. 37/BS/KRK/2013, kierownik
 • Ocena skuteczności stosowania kriostymulacji ogólnoustrojowej jako sposobu powysiłkowej odnowy biologicznej, 40/BS/INB/2013, wykonawca
 • Zmiany poziomu biochemicznych wskaźników stresu oksydacyjnego podczas wysiłku o narastającej intensywności u trenujących i nietrenujących mężczyzn różniących się wiekiem, 42/BS/INB/2013, wykonawca
 • Zmiany aktywności wybranych enzymów oraz poziomu wskaźników biochemicznych biorących udział w odpowiedzi na stres oksydacyjny wywołany jednorazową oraz powtarzaną kriostymulacją ogólnoustrojową u trenujących i nietrenujących mężczyzn, 41/BS/INB/2013, wykonawca
 • Wpływ systematycznego treningu równowagi na zmiany funkcjonalne CUN w grupie osób po 60 roku życia, 2014/15/N/NZ7/02970, wykonawca
 • Trening siły i mocy mięśniowej w piłce siatkowej mężczyzn - eksperyment weryfikujący efekty oraz koszt zwiększania i utrzymania parametrów siły mięśniowej w kolejnych cyklach treningowych. N RSA4 00954 (2015), Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Rozwój Sportu Akademickiego, wykonawca
 • Realizacja badań w zakresie wpływu użytkowania pojazdu TORQWAY na organizm człowieka w ramach projektu: Przeprowadzenie niezbędnych badań i prac zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnego urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjnego Torqway:  projekt B+R realizowany w ramach współpracy naukowej AWF Kraków i firmy Torqway (2015); wykonawca
 • Ocena zmian właściwości reologicznych krwi, stężenia neurotrofin oraz sprawności fizycznej i równowagi pod wpływem ćwiczeń ze smovey u osób z Chorobą Parkinsona, 2016, kierownik
 • Zmiany równowagi redox we krwi a aktywacja procesów zapalnych po wysiłku anaerobowym w zależności od płci. 101/BS/INB/2016. wykonawca.

 

Urszula Pustułka-Piwnik

Tytuł projektu: Psychospołeczne warunki pracy i radzenie sobie ze stresem a ogólny stan zdrowia, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i wypalenie zawodowe w grupie fizjoterapeutów.

Kierownik projektu: dr Urszula Pustułka – Piwnik

Numer projektu: 54/BS/KRK/2014

Termin realizacji projektu: 2014 r. - grudzień 2016 r.

Wykonawcy: dr Joanna Stożek, dr Ewa Matłosz-Mamak

dr Magdalena Filip

Tytuł projektu: Ocena skuteczności rehabilitacji chodu u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona

Kierownik projektu: dr Elżbieta Mirek

Numer projektu: 264/KRK/2010

Termin realizacji projektu: maj 2010 r. - grudzień 2011 r.

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz, dr  n. med. Monika Rudzińska, dr  Joanna Stożek, dr Jadwiga Szymura, dr Wiesław Chwała, dr Magdalena Filip

Ocena fizjoterapii w połączeniu z ostrzyknięciem toksyny botulinowej kończyny górnej pacjentów po udarze mózgu.

Tytuł projektu: Zaburzenia równowagi u pacjentów z padaczką idiopatyczną

Kierownik projektu: dr n.med. Elżbieta Szczygieł-Pilut

Termin realizacji projektu: 13.09.2016-12.09.2018

Wykonawcy: Dr Elżbieta Szczygieł-Pilut, Dr Elżbieta Mirek, Dr Magdalena Filip, lek. med. Michał Michalski