Ogólne wiadomości o kierunku studiów:

Kosmetologia to interdyscyplinarny kierunek studiów pozwalający na zgłębienie wiedzy medycznej, chemicznej i fizjoterapeutycznej przy jednoczesnym nacisku na zdobywanie i utrwalanie umiejętności manualnych dotyczących kosmetyki i masażu. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Studia pierwszego stopnia nakierowane są na zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na: właściwe planowanie rodzaj zabiegu kosmetycznego, stosowanie i polecanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem i wykrytymi przeciwwskazaniami. Student uczy się wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające. Zdobyta wiedza pozwala na prawidłowe odczytywanie składu kosmetyku, ustalanie jego zastosowania oraz ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, daje możliwość ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu. Podstawowe przedmioty obowiązkowe to: podstawy chemii, biofizyka, anatomia, histologia, fizjologia i patofizjologia, biochemia, higiena, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, doraźna pomoc przedmedyczna, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, fizykoterapia i masaż, chemia kosmetyczna i estetyka.

Co wyróżnia kosmetologię na Naszej uczelni:

Kierunek studiów jest połączeniem kosmetologii tradycyjnej obejmującej zagadnienia pielęgnacji twarzy i ciała z aspektami odnowy biologicznej realizowanej między innymi w ramach takich przedmiotów jak:

  1. Fizykoterapia z balneoklimatologią
  2. Masaż klasyczny
  3. Orientalne formy masaży
  4. Odnowa biologiczna
  5. Kontrola posturalna w profilaktyce przeciążeń układu ruchu

Szczegółowa wiedza anatomiczna wzbogacona o wiedzę o mechanice ruchu pozwala na płynne wejście w różnorodne techniki masażu i aspekty podologii kosmetycznej i medycznej. Absolwent będzie przygotowany do pracy z klientem zarówno przy pielęgnacji i upiększaniu skóry zdrowej, jak i do współpracy ze specjalistami, w przypadku skóry zmienionej chorobowo lub narażonej na obciążenia czynnikami środowiskowymi. Wychodzimy dzięki temu naprzeciw potrzebom coraz szerszego grona osób uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie kształcąc specjalistów potrafiących zaspokoić potrzeby tej specyficznej grupy klientów. Program studiów daje możliwości pracy z mentorami z zakresu kosmetologii oraz specjalistami z dziedziny poprawy jakości życia osób starszych.

W czasie realizacji programu nauczania studenci mają możliwość współpracowania z praktykami z dużym doświadczeniem zawodowym, poznawania nowych technologii i sprzętu. Student uczy się praktycznego wykonywania zabiegów kosmetycznych, technik odnowy biologicznej i ceremonii SPA.

Innowacją jest silne angażowanie studentów w prace naukowe realizowane na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, co pozwala na zapoznanie się z warsztatem badawczym oraz umożliwia wykorzystanie części wyników do własnej działalności naukowej studentów. Studenci mają możliwość współtworzyć koła naukowe działające na WRR, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W trakcie studiów studenci mają możliwość udziału w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach umożliwiających uzyskanie dodatkowych kompetencji i umiejętności. Szkolenia organizowane są przez wiodących producentów kosmetyków np.: Sesderma, Chantarelle, Epionce, Yasumi, Glazel, Ziaja, Bielenda, Bandi i innych.

Rokrocznie nasi studenci uczestniczą w Festiwalu Nauki, który ma na celu działania popularyzatorskie prezentując najnowsze zdobycze nauki krakowskich uczelni wyższych.