Zakład Anatomii - publikacje


dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś, prof. nadz.

 • Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Gabryś T., Borek Z.: Diagnostics of anaerobic endurance of football players by cycloergometric and running test – comparative analysis. Sport Science 2002, V.31, 1: 15-18.
 • Wolkow N., Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T.: Hipoksja w treningu sportowym. Interwałowy trening hipoksyczny. Studia i Monografie nr 90, AWF, Warszawa 2003.
 • Gabryś T, Szmatlan-Gabryś U., Ficek K.: Biomedyczne podstawy treningu dzieci i młodzieży. Biblioteka Trenera, COS, Warszawa 2004.
 • Gabryś T., Borek Z., Szmatlan-Gabryś U., Gromisz W.: Test Wingate. Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu 2004.
 • Szmatlan-Gabryś U., Hołub M., Ozimek M., Mróz A., Gabryś T.: Evaluation of anaerobic endurance of rowers in laboratory tests. Sport Science 2004, V. 36, 2: 25-30.
 • Szmatlan-Gabryś U., Cepulenas A., Gabryś T., Gromisz W., Mróz A., Plewa M.: Anaerobic threshold indices of cross-country skiers during preparatory yearly macrocycle period. Education. Physical Training. Sport 2004, V. 53, 3: 65-73.
 • Volkov N.I., Popov O.I., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U.: Fiziologicheskie kriterii normirovaniya trenirovochnykh i sorevnovatel'nykh nagruzok v sporte vysshikh dostizhenii. Fiziologiya cheloveka. 2005, V. 31, 5: 125-127.
 • Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Klimek A., Gorner K. : Profile of aerobic and anaerobic efficiency of professional polish road cyclists after winter preparatory period. Oradea, Annale Universitath Din Oradea, Fascicula Educatie Fizica Si Sport Editura Universitath Din Oradea 2005: 404-414.
 • Gołębiewska J., Jóźwiak A., Pacelt B., Popieluch M., Szmatlan-Gabryś U., Zieliński J.: Sterowanie. Zeszyty Metodyczne, Cz. II, AWF, Warszawa 2006.
 • Szmatlan-Gabryś U., Langfort J., Stanula A., Chalimoniuk M., Gabryś T.: Changes in Aerobic and Anaerobic Capacity of Junior Ice Hockey Players in Response to Specific Training. Journal of Human Kinetics 2006, V. 15: 75-82.
 • Szmatlan-Gabryś U.: Biologiczne podstawy treningu w hokeju na lodzie. Monografia, PZHL, Warszawa 2007.
 • Wołkow N., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U.: Sportowy trening interwałowy. Założenia teoretyczne, rozwiązania praktyczne. Studia i Monografie, AWF, Warszawa 2007, nr 119.
 • Szmatlan-Gabryś U., Chalimoniuk M., Langfort J., Gabryś T.: Aerobic and anaerobic capacities of Polish National Junior Team (U-18) the ice-hockey players recorded during competitive period. (in) Biological and medical aspects of physical activity (ed.) Gabryś, Medicina Sportiva 2007, V. 11, 4, Sup. 4: 91-96.
 • Szmatlan-Gabryś U., Langfort J., Gabryś T., Ignaczuk T.: Charakterystyka zmian w obrębie poboru tlenu, częstości skurczów serca i długu tlenowego w wysiłkach o zmiennym udziale metabolizmu tlenowego i beztlenowego. Zeszyty Naukowe ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, 6: 115-127.
 • Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Szczerbowski M.: Aerobic and anaerobic efficiency of young football in half-year training period estimated by laboratory methods. Education, Physical Training, Sport 2008, V. 71, 4: 37-42.
 • Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Staszkiewicz R.: Criteria of ergometric dependence power vs. time in the assessment of anaerobic power and capacity in 18-year old hockey players. Sport Science 2009, 2: 53-57.
 • Gabryś T., Garnys M., Szmatlan-Gabryś U., Bottoms L.: Diagnostics of endurance in judo. Acta Facultatis exercitations corporis universitatis Presoviensis 2009, V. 2: 44-54.
 • Stupnicki R., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Tomaszewski P.: Fitting a single-phase model to the post-exercise changes in heart rate and oxygen uptake. Physiological Research 2010, 59: 357-362.
 • Franchini E., Sterkowicz S., Szmatlan-Gabrys U., Gabrys T., Garnys M.: Energy system contributions to the special judo fitness test. Int J Sports Physiol Perform, 2011, 6: 334–343.
 • Gorner K., Ozimek M., Szmatlan-Gabryś U.: Estimation of selected parameters of physical education's directional purpose Exercitatio Corpolis - Motus - Salus. 2011,  R. 3, nr 2: 60-69.
 • Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Stanula A., P. Shared.  Effort intensity of Poland U-18 team of hockey players in the Games of World Championships. Zatizeni hrace v utkani / Vladimir Suss, Martin Tuma a kol.; Univerzita Karlova v Praze. Praha: Karolinum 2011, 39-54: 1 tab., 15 wykr.
 • Stanula A., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U.: Temporary structure of the hockey players' game during elite World Championships  Zatizeni hrace v utkani / Vladimir Suss, Martin Tuma a kol. Univerzita Karlova v Praze. - Praha: Karolinum 2011, S. 57-73: 18 wykr.
 • Gabryś T., Urszula Szmatlan-Gabryś, Ozimek M., Stanula A., Shared P.: Characteristics of the activity and effort intensity in squash recreational game. Zatizeni hrace v utkani / Vladimir Suss, Martin Tuma a kol. Univerzita Karlova v Praze. - Praha: Karolinum 2011, S. 188-202: 9 tab., 7.
 • Kasa J., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Gorner K.: Wstęp do antropomotoryki sportu dla wszystkich z elementami treningu. PWSZ Oświęcim, 4SportLab warszawa Warszawa 2012: 268.
 • Jóźwiak A., Pacelt B., Popieluch M., Szmatlan-Gabryś U., Zieliński J.: Zeszyty do ćwiczeń z anatomii człowieka cz. III. Narządy wewnętrzne. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów. Zeszyty Naukowo-Metodyczne,  AWF Warszawa 2012: 106.
 • Szmatlan-Gabryś U.: Trening wytrzymałości. Optymalizacja metod i obciążeń treningowych. Wydawnictwo PWSZ w Oświęcimiu, Warszawa-Oświęcim 2012: 218.
 • Stanula A., Gabrys T., Szmatlan-Gabrys U., Roczniok R., Maszczyk A., Pietraszewski P.: Calculating lactate anaerobic thresholds in sports involving different endurance preparation.Journal of Exercise Science & Fitness 2013, 11-1:12–18.
 • Franchini E., Sterkowicz S., Szmatlan-Gabryś U., Gabryś. T., Garnys M.:
  Response to Beneke and Hoos.  Letters to the Editor International Journal of Sports Physiology and Performance. Vol. 7, iss. 4 (2012), s. 308—309. Pełna lista autorów podana w erracie: International Journal of Sports Physiology and Performance. Vol. 8, iss. 1 (2013): 107.
 •  Stanula A., Gabrys T., Szmatlan-Gabrys U., Roczniok R., Maszczyk A., Pietraszewski P.: Calculating lactate anaerobic thresholds in sports involving different endurance preparation. Journal of Exercise Science & Fitness, Volume 11, Issue 1, (2013): 12–18.
 • Stanula A., Roczniok R., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Maszczyk A., Pietraszewski P.: Relations between bmi, body mass and height, and sports competence among participants of the 2010 winter olympic games: does sport metabolic demand differentiate? Perceptual and Motor Skills. Volume 117, Issue 3, December 2013: 837–854.
 • Szmatlan-Gabryś U., Stanula A., Gabryś T., Ozimek M., Lidia S.: Applying the Kinematic Parameters from the Bosco Jump Test to Evaluate the Athlete’s Preparadness and to Select Training Parameters. 2014, Life Sci J; 11(5): 383-388. (ISSN:1097-8135).
 • Szmatlan-Gabryś U., Stanula A., Gabryś T., Ozimek M.: Segmental Body Composition in Male and Female Ice-Hockey Players. 2014, Life Sci J; 11(5): 389-395. (ISSN:1097-8135).
 • Gabryś T., KuciaK, Szmaltan-GabryśU., OzimekM, StanulaA, NowakowskaM.:  Physiological, Biomechanical and Energetic Parameters changes during Descending Front Crawl Swimming in Young Athlets. 2014,Life Sci J; 11(9): 976-983. (ISSN:1097-8135).
 • Sterkowicz-Przybycień K., Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T. Sterkowicz S. Ozimek M.: Effect of Throwing Method on Special Judo Fitness Test Performance in Competitive Period of Training. 2014, Life Sci J 2014; 11(11): 861-866. (ISSN: 1097-8135).

dr Małgorzata Płonka

 • Bobrzyński A., Konturek P.C., Konturek S.J., Płonka M., Bielański W., Karcz D.: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in perforations and bleeding of peptic ulcers. Medical Science Monitor 2005, 11 (3): CR132-135.
 • Konturek Stanisław J., Konturek Piotr C., Łaszewicz W., Brzozowski T., Płonka M., Bielański W., Pawlik Wiesław W.: Nobel prize to B.J. Marshall and R.J. Warren for discovery of Helicobacter pylori and its involvement in the pathogenesis of gastritis and peptic ulcer. Gastroenterologia Polska 2005, 12 (6): 473-488.
 • Płonka M., Bielański W., Konturek S.J., Targosz A., Śliwowski Z., Dobrzańska M., Kamińska A.,Sito E., Konturek P.C., Brzozowski T.: Helicobacter pylori infection and serum gastrin, ghrelin, and lepton in children of Polish shepherds. Digestive and Liver Disease 2006, 38 (2): 91-97.
 • Płonka M., Konturek P.C., Bielański W., Pawlik T., Brzozowski T., Konturek S.J.: Relationship between ghrelin and Helicobacter pylori infection In Polish adult shepherds and their children. Alimentary Pharmacology and Therapeutics Symposium Series 2006, 2 (1): 160-168.
 • Konturek S.J, Konturek P.C., Konturek J.W., Płonka M., Cześnikiewicz-Guzik M., Brzozowski T., Bielański W.: Helicobacter pylori and its involvement in gastritis and peptic ulcer formation. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57 (Suppl. 3): 29-50.
 • Kowal M., Suder A., Płonka M., Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J.: Relationships between leptin concentration and body composition and the stage of puberty in girls aged 9-16 of Krakow Population-Preliminary research. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15 (5b): 33-37.
 • Płonka M., Kowal M.,Suder A., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B, Schlegel-Zawadzka M.: "Puberty and the relationships between serum leptin levels and body composition in adolescent sportswomen". Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16, 5C, II: 504-508.
 • Płonka M., Tabor A., Piórecka B., Kowal M., Suder A., Żwirska J., Schlegel-Zawadzka M.: Evaluation of body silhouette of girls aged 8-16 from the Krakow city and the region (South Poland) in relation to their physical activity level. Polish J. of Eviron. Stud. Vol. 17, No. 4A (2008), 317-321.
 • Hydzik P., Bielański W., Płonka M., Wojcicki M., Lubikowski J., Pach J., Pawlik W.: Usefulness of 13C-methacetin breath test in liver function testing in Amanita phalloides poisoning; breast feeding woman case. Clinical Toxicology (Phila) 2008, Sep 26: 1-6.
 • Opoka W., Adamek D., Płonka M., Reczynski W., Bas B., Drozdowicz D., Jagielski P., Śliwowski Z., Adamski P., Brzozowski T.: Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing. Journal of Physiology and Pharmacology 2010, 61, 5: 581-591.
 • Opoka W., Bas B., Reczynski W., Płonka M., Drozdowicz D., Śliwowski Z., Brzozowski T.: Applicability of the silver amalgam electrode in voltammetric Determination of zinc and copper in gastric juice and gastric mucosa of rats.Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Reserch 2011, 68, 4.
 • Celinski K., Konturek SJ., Konturek PC., Brzozowski T., Cichoz-Lach H., Slomka M., Płonka M., Bielański W.,Reiter RJ.: Melatonin or L - tryptophan accelerates healing of gastroduodenal ulcers in patients treated with omeprazole, Journal of Pineal Research Doi: 10, 1111/j, 1600-079X, 2011, 00855. x.
 • Płonka M., Totoń-Morys A., Adamski P.,Suder A., Bielański W.,Dobrzańska M.J., Kamińska A., Piórecka B., Głodzik J.: Association of physical activity with leptin blood serum level, body mass indices and obesity in schoolgirls.Journal of Physiology and Pharmacology 2011, 6: 647-656.
 • Piórecka B., Kuciel J., Płonka M., Szlegel-Zawadzka M. Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012,10(3): 74.
 • Opoka W., Baś B., Reczyński W., Płonka M., Drozdowicz D., Sliwowski Z., Brzozowski T. Applicability of the silver amalgam electrode in voltammetric determination of zinc and copper in gastric juice and gastric mucosa of rats. Acta Pol Pharm. 2011 Jul-Aug;68(4):481-92.
 • ‎Celinski K., Konturek SJ., Konturek PC., Brzozowski T., Cichoz-Lach H., Slomka M., Plonka M., Bielanski W., Reiter RJ. Melatonin or L-tryptophan accelerates healing of gastroduodenal ulcers in patients treated with omeprazole. J Pineal Res. 2011 May;50(4):389-94. doi: 10.1111/j.1600-079X.2011.00855.x.2011.
 • Opoka W., Adamek D., Plonka M., Reczynski W., Bas B., Drozdowicz D., Jagielski P., Sliwowski Z., Adamski P., Brzozowski T. J Physiol Pharmacol. 2010 Oct;61(5):581-91.
 • "Trends in Helicobacter pylori Infection", Malgorzata P., Targosz A., Brzozowski T. DOI: 10.5772/57568, ISBN 978-953-51-1239-6, Published: April 3, 2014 chapter 3. Can Drinking Water Serve as a Potential Reservoir of Helicobacter pylori? Evidence for Water Contamination by Helicobacter pylori .


dr Agnieszka Suder

 • Suder A., Kościuk T., Pałosz J.: Częstość występowania wad postawy ciała chłopców krakowskich w wieku od 4 do 18 lat - stan aktualny i zmiany w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska 2003, 2: 123-130.
 • Kopański Z., Wojewoda T., Wojewoda A., Schlegel-Zawadzka M., Woźniacka R., Suder A., Kościuk T.: Influence of some anthropometric parameters on the risk of development of distal complications after mastectomy carried out because of breast carcinoma. American Journal of Human Biology 2003, 15: 433-439.
 • Suder A., Gwardjak T.: Zróżnicowanie cech otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej u studentów kierunków wychowania fizycznego i turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Sport 2003, 47: 275-287.
 • Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K.: Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie Nr 22, AWF, Kraków 2003.
 • Kościuk T., Suder A., Pałosz J.: Występowanie wad postawy ciała wśród dziewcząt miasta Krakowa. Pediatria Polska 2004, 4: 313-320.
 • Woronkowicz A., Kowal M., Sobiecki J., Suder A.: Styl życia dorosłych mężczyzn, pracowników HTS w Krakowie, w grupach o zróżnicowanym otłuszczeniu ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio D Medicina 2005, 60, Suppl. 16, 635: 307-311.
 • Suder A., Kowal A., Płonka M.: Otłuszczenie ciała a elementy stylu życia młodych pracujących mężczyzn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio D Medicina 2006, 60, Suppl. 16, 762: 303-306.
 • Suder A.: Występowanie nadwagi i otyłości oraz brzusznego typu dystrybucji tłuszczu - jako niezależnych czynników ryzyka chorób metabolicznych u młodych mężczyzn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio D Medicina 2006, 60, Suppl. 16, 763: 307-310.
 • Kowal M., Suder A., Żarów R.: Związki pomiędzy parametrami morfologii krwi a czynnikami ryzyka zespołu metabolicznego w populacji krakowskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia 2006, 60, Suppl. 16, 340: 469-473.
 • Płonka M., Kowal M., Suder A., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Puberty and the relationships between serum leptin levels and body composition in adolescent sportswomen. Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16, 5C, II: 504-508.
 • Suder A.: Differentiation in body fatness associated with selected lifestyle elements: Impact of family obesity resemblance. Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16, 5C, II: 628-633.
 • Suder A., Sokołowski A.: Variation in body fat distribution associated with selected social and lifestyle elements: Socio-economic implications. Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16, 5C, II: 634-639.
 • Suder A.: Socioeconomic and lifestyle determinants of body fat distribution in young working males from Cracow, Poland. American Journal of Human Biology, 2008, 20: 100-109.
 • Chrzanowska M., Suder A.: Ontogenesis changes and sex dimorphism of subcutaneous fat distribution: 12-year longitudinal study of children and adolescents from Cracow, Poland. American Journal of Human Biology 2008, 20: 424-430.
 • Płonka M., Tabor A., Piórecka B., Kowal M.,Suder A., Żwirska J., Schlegel-Zawadzka M.: Evaluation of body silhouette of girls aged 8-16 from the Kraków city and the region (south Poland) in relation to their physical activity level. Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17, 4A: 317-321.
 • Suder A.: Body fatness and its social and lifestyle determinants in young working males from Cracow, Poland. Journal of Biosocial Science 2009, 41: 139-154.
 • Chrzanowska M., Suder A.: Changes in central fatness and abdominal obesity in children and adolescents from Cracow, Poland, 1983-2000. Annals of Human Biology 2010, 37: 243-253.
 • Chrzanowska M., Suder A.: The extent of overweight index in children and adolescents from Cracow, Poland (1971-2000). HOMO Journal of Comparative Human Biology 2010, 6: 453-458.
 • Płonka M., Totoń-Morys A., Adamski P.,Suder A., Bielański W.,Dobrzańska M.J., Kamińska A., Piórecka B., Głodzik J.: Association of physical activity with leptin blood serum level, body mass indices and obesity in schoolgirls.Journal of Physiology and Pharmacology 2011, 6: 647-656.
 • Chrzanowska M., Suder A., Kruszelnicki P.: Tracking and risk of abdominal obesity in the adolescence period in children aged 7-15. The Cracow Longitudinal Growth Study. American Journal of Human Biology 2012, 24: 62-67.
 • Suder A., Chrzanowska M.: Risk factors of abdominal obesity in children and adolescents from Cracow, Poland (1983-2000). Journal of Biosocial Science, in press. 2014.
 • Chrzanowska M., Łaska-Mierzejewska T., Suder A., 2013.  Overweight and obesity in rural girls from Poland, changes between 1987 and 2001. Journal of Biosocial Science, 45(2): 217-229.
 • Suder A., Sokołowski A., 2014. Relationship of social and lifestyle factors with central fat distribution expressed by the aggregate fat distribution index. Anthropological Review, 77, 205-218.
 • Suder A., Janusz M., Jagielski P., Głodzik J., Pałka T., Cisoń T., Pilch W.: 2015. Prevalence and risk factors of abdominal obesity in Polish rural children.  HOMO Journal of Comparative Human Biology, doi:10.1016/j.jchb. 2014.09.008.
 • Suder A., Płonka M., Jagielski P, Piórecka B.,Głodzik J.: 2015. Physiological and environmental factors associated with central fat distribution in pubertal girls. Journal of Physiology and Pharmacology,in press.

 

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

 • Ścislowska-Czarnecka A., Chadzinska M., Pierzchala-Koziec K., Plytycz B.: Long-lasting effects of social stress on peritoneal inflammation in some strains of mice. Folia Biol. 2004, 52: 97-104.
 • Chadzinska M., Kolaczkowska E., Ścisłowska-Czarnecka A., Plytycz B.: Effects of macrophage depletion on peritoneal inflammation in Swiss mice, edible frogs and goldfish. Folia Biol. 52: 225-231.
 • Chadzinska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Plytycz B.: Dissociated effects of morphine on mediators of zymosan-induced peritonitis in Swiss mice. VII Konferencja: Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004: 36-39.
 • Chadzinska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Pierzchala-Koziec K., Plytycz B.: Met-enkephalin involvement in morphine-modulated peritonitis in Swiss mice. Mediat. Inflamm. 2005, 2: 112-117.
 • Chadzinska M., Starowicz K., Ścisłowska-Czarnecka A., Bilecki W., Pierzchala-Koziec K., Przewlocki R., Przewlocka B., Plytycz B.: Morphine-induced changes in the activity of proopiomelanocortin and prodynorphin systems in zymosan-induced peritonitis in mice. Immunology Letters 2005, 101: 185-192.
 • Kolaczkowska E., Chadzinska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Plytycz B., Opdenakker G., Arnold B.: Gelatinase B/matrix metalloproteinase-9 contributes to cellular infiltration in a murine model of zymosan peritonitis. Immunobiology 2006: 137-148.
 • Pamula E., Ścisłowska-Czarnecka A., Szlek A., Chadzinska M., Dobrzynski P., Plytycz B.: Chemical modification of poly ( glycolide-caprolactone) and its impast on adhesion and viability of fibroblast in vitro. Engineering of Biomaterials 2006: 24-28.
 • Szmigiel D., Domanski K., Prokaryn P., Grabiec P., Pamula E., Ścisłowska-Czarnecka A., Plytycz B.: Plasma treatet polysiloxane coating for medical implants. XVI Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Engineering of Biomaterials Kraków 2006: 206-209.
 • Pamula E., Ścisłowska-Czarnecka A.: Immobilization of collagen - an effective method of improving cell adhesion on polymeric materials. Engineering of Biomaterials 2007, 63-64: 20-23.
 • Szmigiel D., Hibert C., Bertsh A., Pamuła E., Domański K., Grabiec P., Prokaryn P., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B.: Fluorine-based plasma treatment of biocompatible silicone elastomer: the effect of temperature on etch rate and surface properties. Plasma Process. Polym. 2008, 5: 246-255.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Kołaczkowska E., Januś M., Szypuła B.: The effect of titanium alloy modified with a-C:N:H and a-SiCxNy(H) coatings on adhesion and immune response of human osteoblast-like MG-63 cells. Engineering of Biomaterials 2008, 81-84: 126-128.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Pamuła E., Płytycz B., Kołaczkowska E.: Effects of biomaterials on adhesion and activity of murine fibroblasts L 929. Engineering of Biomaterials 2008, 81-84: 83-86.
 • Mróz W., Jedyński M., Burdyńska S., Prokopiuk A., Ślósarczyk A., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Łączka M., Cholewa-Kowalska K., Niedzielska A.: Comparative study of hydroxyapatite and hydroxyapatite mixed with bioglass coatings of metallic implants, deposited by PLD method. Engineering of Biomaterials 2008, 81-84: 121-123.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Szaraniec B., Chlopek J., Kolaczkowska E.: Porous titanium scaffolds with modified surface: in vitro cell biology assessment. Engineering of Biomaterials 2009, 88: 5-9.
 • Mróz W., Bombajska A., Burzyńska S., Jedyński M., Prokopiuk A., Budner B., Ślósarczyk A., Zima A., Menaszek E., Ścisłowka-Czarnecka A., Niedzielski K.: Structural studies of magnesium doped hydroxyapatite coatings after osteoblast culture. J. Mol. Struct. 977, 210: 145-152.
 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Deptuła P., Dąbrowski J.R.: Enhanced cell integration to titanium-grafit composite. Engineering of Biomaterials 99-101,2010: 122.
 • Stodolak E., Ścisłowska-Czarnecka A., Blazewicz M., Bogun M., Mikolajczyk T., Menaszek E.: Biocompatibility of hybrid fibrous materials basing on Poly-L/DL-Lactide. Engineering of Biomaterials 99-101,2010: 110.
 • Mróz W., Bombalska A., Budner B., Burzyńska S., Jedyński M., Prokopiuk A., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Niedzielska A., Niedzielski K.: Comparative study of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coatings deposited on metallic implants by PLD method. Applied Physics A: Materials Science & Processing 101(4), 2010: 713-716.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Kolaczkowska E., Błażewicz M., Podporska J.: Chemical modification of poly e-caprolactone with wollastonite and its influence on biological properties of osteoblasts like-cells MG-63. Engineering of Biomaterials 102, 2011:11-14.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Pamuła E., Kołaczkowska E.: Fibroblasts biological activity on poly (L-Lactide) and poly (L-Lactide-trimethylenecarbonate). Engineering of Biomaterials 102, 2011:7-10.
 • Adamczak M., Ścisłowska-Czarnecka A., Genet M.J., Dupont-Gillain C.C., Pamula E.: Surface characterization, collagen adsorption and cell behaviour on poly (L-lactide-co-glycolide). Acta of Bioengineering and Biomechanics 13(3), 2011: 63-75.
 • Boguń M., Stodolak E., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A.: Composites based on poly-\varepsilon-caprolactone and calcium alginate fibres containing ceramic nanoadditives for use in regenerative medicine. Fibres & Textiles in Eastern Europe 19 (6), 2011: 17–21.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Pamula E., Tlalka A., Kolaczkowska E.: Effects of Aliphatic Polyesters on Activation of the Immune System: Studies on macrophages. Journal of Biomaterials Science. Polymer Ed. 23, 2012: 715-738.
 • Ścisłowska-Czarnecka A.,Stodolak-Zych E., Prawdzik E., Menaszek E.: Evaluation of cytocompatibility of PLGA and PLGA-based nanocomposite biomaterials in osteoblasts cultures. Engineering of Biomaterials 112, 2012: 2-5.
 • Scislowska-Czarnecka A., Menaszek E., Kolaczkowska E., Szaraniec B.: Ceramic modifications of porous titanium: effects on macrophage activation.Tissue&Cell 44, 2012: 391-400.
 • Menaszek E.,Scisłowska-Czarnecka A., Draczyński Z., Boguń M., Stodolak-Zych E.:Biocompatibility study of BOC polimer mesh enriched with HAp and TCP covered by PCL fibers. Engineering of Biomaterials, 116-17, 2012: 151-2.
 • Scislowska-Czarnecka A., Pamula E., Kolaczkowska E.: Biocompatibility evaluation of glycolide-containing polyesters in contact with osteoblasts and fibroblasts.J Apply Polymer Sci. 127, 2013: 3256-68.
 • Scislowska-Czarnecka A., Pamula E., Kolaczkowska E.: Impact of poly(L-lactide) versus poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) on biological characteristics of fibroblasts and osteoblasts. Folia Biol. 61(1-2), 2013:11-24.
 • Boguń., Krucińska I., Komisarczyk A., Mikołajczyk T., Błażewicz M., Stodolak-Zych E., Menaszek E., Scislowska-Czarnecka A.: Fibrous polymeric composites based on alginate fibres and fibres made of poly-ɛ-caprolactone and dibutyryl chitin for use in regenerative medicine. Molecules 18, 2013: 3118-3136.
 • Stodolak-Zych E., Łuszcz A., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A.: Resorbable polymer membranes for medical applications. Journal of Biomimetics, Biomaterials & Tissue Engineering 19, 2014: 99-108.

 

dr Renata Woźniacka

 • Kopański., Wojewoda T., Schlegel-Zawadzka M., Woźniacka R., Suder A., Kościuk T.: Influence of some anthropometric parameters on the risk of development of distal complications after mastectomy carried ouy because of breast caricinoma. 2003, Am. J. Hum. Biol., 15: 433-439.
 • Woźniacka R., Gołąb St.: Sprawność motoryczna a deklarowana aktywność ruchowa chłopców krakowskich wieku 15-18 lat. Anales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio D, Vol. LVIII, Suppl. XIII 2003, Lublin.
 • Woźniacka R.: Wpływ zmiennych społecznych i ekonomicznych na wzrastanie długości podudzia u dzieci 8-10 letnich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sesctio D, Vol. LX, Suppl. XVI 2005, Lublin.
 • Woźniacka R.: Zmienność procesu wzrastania u dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe (badania knemometryczne). w „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”, Tower Press 2006, Sopot: 504-508.
 • Woźniacka R., Matusik K.: Ocena integracji osób widzących oraz słabowidzących i niewidomych. Annales Universitatis Mariae Curie -Skłodowska Sectio D, Vol. LX, Suppl. XVI, N8, 2006, Lublin: 352-355.
 • Woźniacka R., Matusik K.: Różnice w hierarchii wartości młodzieży widzącej i z upośledzeniem wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LX, Suppl. XVI, N8, 2006, Lublin: 356-359.
 • Woźniacka R., Matusik S.: Żarów R., Ocena jakości życia osób widzących i z dysfunkcją wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LX, Suppl. XVI, N8, 2006, Lublin: 360-363.
 • Woźniacka R., Woźniacki P.: Samoocena sylwetki ciała oraz sprawności fizycznej u osób widzących oraz z dysfunkcją wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, 2007, Lublin, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N. 9, 889: 151-154.
 • Woźniacka R., Woźniacki P.: Współzależność samooceny stanu zdrowia i sprawności fizycznej na poziom BMI u osób widzących oraz z dysfunkcją wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, 2007, Lublin, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N. 9, 889: 155-158.
 • Matusik S., Woźniacka R.: Model of Long Bone Growth Increase Rate among Children with Different Physical Activity based on the Decision Trees Metho. Polish J. of Environ. Stud., 2007, vol. 16, no 5c, part II: 371-374.
 • Woźniacka R., Bac A., Matusik S.: Feet defects, fatness and BMI in children aged 7 – 12 years. Polish J. of Environ. Stud 2008, 17 (4A): 459-463.
 • Bac A., Woźniacka R., Szaporów T.: The amount and kind of feet defects with relation to normal feet in kindergarten and primary school children. Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10 (4).
 • Czechowska D., Mazur O., Woźniacka R., Sosin P., Bac A., Golec J., Golec E.: Ocena zmian wybranych parametrów postawy ciała u dzieci klas gimnazjalnych. Kwart. Ortop. 2010, 3 (79): 384-395.
 • Bac A., Woźniacka R., Pitala K., Czechowska D., Golec Joanna., Szczygieł E., Sosin P., Golec E.: Spine motion versus fatness in children and youth in the vicinity of Cracow. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research The Journal of Spine Surgery 2011, 1(21): 31-38.
 • Woźniacka R., Bac A., Mucha M., Golec J., Golec E.: Ocena ukształtowania wysklepienia poprzecznego i palców stóp u piłkarzy nożnych. Kwartalnik Ortopedyczny,2012, 1: 118–125.
 • Nowak S., Golec J., Bac A., Szczygieł E., Woźniacka R., Czechowska D., Golec E..: Wyniki odległe leczenia i usprawniania chorych ze złamaniami  około protezowymi po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego. Kwartalnik Ortopedyczny, 2012, 3: 332 – 342.
 • Bac A, Woźniacka R, Matusik S, Golec J, Golec E.: Prevalence of overweight and obesity in children aged 6-13 years-alarming increase in obesity in Cracow, Poland. Eur J Pediatr. 2012,171(2):245-51.
 • Woźniacka R., Bac A., Matusik S., Szczygieł E., Ciszek E.: Body weight and the medial longitudinal foot arch: high-arched foot, a hidden problem? Eur J Pediatr. 2013, 172(5):683-91.

 

dr Jadwiga Pałosz

 • Suder A., Sobiecki J., Kościuk T., Pałosz J.: Sprawność motoryczna a postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Nowiny Lekarskie 2002, 4-5: 230-235.
 • Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K.: Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie nr 22, AWF, Kraków 2003.
 • Suder A., Kościuk T., Pałosz J.: Częstość występowania wad postawy ciała chłopców krakowskich w wieku od 4 do 18 lat - stan aktualny i zmiany w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska 2003, 2: 123-130.
 • Pilch W., Pałosz J.: Badanie wiedzy osób uprawiających kulturystykę na temat żywienia i wspomagania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 2006, sectio D: 100-103.
 • Pałosz J., Pilch W.: Częstość występowania osteoporozy oraz analiza wybranych czynników ryzyka. Medicina Sportiva Practica 2007, Kraków, 8(3): 93-95.
 • Pałosz J., Płaszewski M., Kilijan W.: Wskazówki do pisania prac licencjackich. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko- Biała 2008.
 • Cichocka B.A., Woronkowicz A., Kowal M., Sobiecki J., Pałosz J., Mędrzak E.: Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu - badania pilotażowe. Pediatria Polska 2009, 84, 3: 251-255.
 • Pałosz J., Cichocka B.A., Kowal M.: Zmiany sekularne tempa wymiany uzębienia u dzieci i młodzieży z Krakowa badanych w latach 1952-1983 - reanaliza. Pediatria Polska 2010: 47-51.
 • Pilch W., Mucha D., Pałka T., Cisoń T., Biel A., Mucha T., Pałosz J.: Częstość występowania osteoporozy u kobiet z Województwa Świętokrzyskiego oraz analiza wybranych czynników ryzyka. Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia i żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", KWSPZ, Mon. nr 2, Kraków, 2014: 284-299.
 • Pałosz J., Zuziak  R.,Pilch W., Koszucka A., Pamuła M.: Styl życia i zachowania prozdrowotne osób korzystających z zabiegów pielęgnacyjno-kosmetycznych w hotelu "Klimek" w Muszynie oraz ocena jakości produktów i usług SPA oferowanych przez ośrodek. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość usług turystycznych i promocji zdrowego życia", Lublin, 2015: 66-87.
 • Zuziak R., Kozyra W., Pałosz J.: Otłuszczenie i dystrybucja tkanki tłuszczowej u kobiet ćwiczących na siłowni. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców", Biała Podlaska, 2015: 120.
 • SESJA PLAKATOWA

 

dr Teresa Gwardjak

 • Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K.: Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie nr 22, AWF, Kraków 2003.
 • Suder A., Gwardjak T.: Zróżnicowanie cech otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej u studentów kierunków wychowania fizycznego i turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Sport 2003, 47: 275-287.
 • Gwardjak T., Sokołowski B.: Anatomia człowieka – kompendium. Podręczniki nr 3, AWF, Kraków 2012.

 

dr Jerzy Błyszczuk

 • Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV. Kraków, Wydawnictwo Skryptowe AWF, nr 135, 2001.
 • Błyszczuk J., Paduszyński J., Świtek E.: Ocena ukształtowania stóp u dzieci w wieku 8,5 – 15,5 lat. Medycyna Manualna , 1/2014.
 • Smoła E., Błyszczuk J.: Zmienność osobnicza wybranych cech budowy anatomicznej człowieka; Materiały pokonferencyjne, 2014.