dr Agnieszka Suder

 • Suder A., Chrzanowska M.: Cechy otłuszczenia ciała i dystrybucja tkanki tłuszczowej w aspekcie zróżnicowanej aktywności i sprawności motorycznej młodych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej. W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Tower Press, Sopot, 2006: 283-287.Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”, Gdańsk, 11-13. 09. 2003.
 • Suder A., Chrzanowska M.: Characteristics of body fat and adipose tissue distribution in the aspect of selected elements in lifestyle among young adult males. Abstract, International Journal of Obesity 2004, 28, Suppl. 1: 211. 13th European Congress on Obesiy, Praga, 26-29. 05. 2004.
 • Suder A.: Dystrybucja tkanki tłuszczowej u młodych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej. Abstrakt, Medycyna Metaboliczna 2004, 8, 3: 33-34. V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, Wisła, 15-17. 10. 2004.
 • Suder A.: Social and lifestyle determinants of body fatness in young males from city population. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: 14. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Suder A.: The synthetic factor of body fat distribution and its determinants in young males. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30 Suppl. 2: 14. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Chrzanowska M., Suder A.: Obesity and overweight prevalence in Cracow children and youth compared to international standards. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: 8. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A., Głodzik J., Bielański W., Kościuk T., Schlegel-Zawadzka M.: Nutrition and family background in developing obesity in girls aged 9-16 from the Kraków region with respect to physical activity levels. Preliminary research. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: S13. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Płonka M., Suder A., Kowal M., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska M., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Brzozowska I.: Leptin concentration in relation to abdominal adiposity and body fatness in girls at puberty age. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: S28. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Schlegel-Zawadzka M., Piórecka B., Jagielski P, Żwirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A.: Żywienie a zróżnicowana aktywność ruchowa dziewcząt w okresie dorastania. Abstrakt, W: Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, AM Lublin 2006. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego” Lublin, 02-04. 06. 2006.
 • Gacek M., Suder A., Chrzanowska M.: Nutritional status expressed by BMI and dietary patterns of males from Krakow population. In: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra (red.), Lublin 2007, pp: 714-718. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz, 26-28. 04. 2007.
 • Suder A.: Behawioralne i socjalne determinanty obwodu pasa - wskaźnika otłuszczenia brzusznego, u młodych mężczyzn. Abstrakt, Przegląd Antropologiczny -Anthropological Review 2007, Suppl. 5: 122. XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 11-13. 09. 2007.
 • Kowal M., Suder A., Płonka M.: Stężenie leptyny a parametry otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej u dziewcząt w wieku 9-16 lat o różnym poziomie aktywności fizycznej. Abstrakt, Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review 2007, Suppl. 5: 75. XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 11-13. 09. 2007.
 • Przybyszewska K., Płonka M., Bielanski W., Suder A., Dobrzanska M., Kamińska A., Grzenda-Adamek Z., Kowalska-Duplaga K., Brzozowski T., Konturek S.J., Fyderek K.: Gastrin, ghrelin and leptin plasma levels in Helicobacter pylori infected children. Abstract, Gut, 2007; 56, Suppl. 3/Endoscopy 2007; 39, Suppl. 1: A90. 15th United European Gastroenterology Week, Paris, 27-31. 10. 2007.
 • Chrzanowska M., Suder A., 2009. Trends in waist-to-height ratio in children and adolescents from Cracow, Poland for twenty years, 1983-2000. Abstract, In: 8th International Symposium on Obesity and Related Diseases, pp: 96-97, Albena, Bulagaria, 21-23. 05. 2009.
 • Suder A.: Uwarunkowania otłuszczenia centralnego u młodych mężczyzn, opisywanego syntetycznym wskaźnikiem dystrybucji. Abstrakt, Anthropological Review 2009, Suppl. 6: 105. XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź, 10-12. 09. 2009.
 • Chrzanowska M., Suder A.: Wskaźnik ekspansji nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży z Krakowa badanych w latach 1971- 2000. Abstrakt, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009, 5, 3: 136. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 15-17. 10. 2009.
 • Płonka M., Kozieł S.,Suder A., PióreckaB., DobrzańskaM., KamińskaA., GłodzikJ., Schlegel-ZawadzkaM., Brzozowska I., Bielański M.: Serum and urinary leptin levels in maturing girls and their relationship to body fatness and fat distribution. Abstract, International Journal of Pediatric Obesity 2010, Suppl 1: 81-82.19th European Childhood Obesity Group Meeting. Moving towards health. Dublin, Ireland, 17-19. 10. 2009.
 • Janusz M., Suder A., Osmólski M.: Postawa ciała a wybrane predyspozycje morfologiczno-strukturalne dzieci ze środowiska małomiejskiego. Abstrakt, W: Choroby cywilizacyjne - znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia. Fizjoterapia 2010, Suppl. VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 28-30. 05. 2010.
 • Chrzanowska M., Suder A.: The risk of abdominal obesity in the adolescence period in children aged 7-15. The Cracow Longitudinal Growth Study. Abstract, In: Biological, social and cultural dimensions of human health. 17th Congress of European Anthropological Association (EAA), pp: 23, Poznań, 29. 08. - 02. 09. 2010.
 • Płonka M., Bielański W., Suder A., Dobrzańska J. M., Kamińska A., Piórecka B.: Plasma leptin, body composition, physical activity; Are they related to puberty in adolescent girls? Med Sci Monit, 2010, 16, Suppl. 2: 23-24 Abstracts Book 5th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects September 25th, Kraków, 25. 09. 2010.
 • Suder A.: Biosocial factors and central body fat distribution in young man. Abstract, In: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, p: 134, Kraków, 23-24. 09. 2011.
 • Suder A., Chrzanowska M.: Risk factors of abdominal obesity in children and adolescents from Cracow. Abstract, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2011, 2: 97-98. 3rd Central European Congress on Obesity and III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn, 25-27. 08. 2011.
 • Janusz M., Suder A., Janusz M., Korzeń R, Mielniczek P.: Wykorzystanie inklinometru Saundersa w ocenie krzywizn i ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku 7-13 lat. Abstrakt, W: Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Rehabilitacja w XXI wieku”, pp: 98-99, Kraków, 23-25. 02. 2012.

 

dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś - prof. nadzwyczajny

 • Szmatlan-Gabryś U.: The speed of lactate utilization in hyperoxia. Pre-Olympic Congress. International Congress on Sport Science, Sports Medicine and Physical Education, Sport Medicine Australia, ICSSPE, ACHPER Brisbane, Australia, 9-12.09.2000.
 • Gabryś T., Nowak Z., Szmatlan-Gabryś U., Kochańska-Dziurowicz A.: Swimming’s Tests in Identification of Leading Area of Metabolism in Disabled Swimmers. International Congress on Bridging Sport, Exercise and Lifestyle Activity for Health, Lahti, Finland, 13-15.02.2001.
 • Gabryś T., Stanula A., Plewa M., Szmatlan-Gabryś U.: The dynamics of Ergometric parameters values during interval exercise in high class cyclists. ECSS – German Sport University. 6th Annual Congress of European College of Sport Science “Perspectives and Profiles”, Cologne, Germany, 24-28.07.2001.
 • Szmatlan-Gabryś U., Gromisz W., Plewa M., Nowak Z., Gabryś T.: The measurement of anaerobic capacity in disabled swimmers. IOC Medical Commission, VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences, Athens, Greece, 07-11.10.2003.
 • Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T., Plewa M.: Changes in anaerobic power and capacity in young soccer players after a 4-week break in training. 8th Annual Congress European College Sports Sciences, ECSS - Institute of Sport Science, University of Salzburg. 9-12.2003.
 • Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T., Ficek K., Banaszczyk A., Plewa M.: Anaerobic capacity of young ice hockey players in preparatory period before world championship. Pre Olympic Congress 2004, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 6-11.08.2004.
 • Szmatlan-Gabryś U., Mróz A., Plewa M., Gabryś T., Blach W.: Characteristic of dynamic oxygen consumption (VO2) heart rate (HR) and lactate concentration (LA) in 5-minute fighting for a hold in judo Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Universite d’Auvergne Clermont Ferrand, 9th Annual Congress European College of Sport Science, France, 3-6.07.2004.
 • Szmatlan-Gabryś U., Gorner K., Stanula A.: Analyza ergometrickich parametrov hodnotiacich uroven anaerobnych schopnosti v roznych treningowych obdobiach u sprinterok Banska Bystrica, KTVS UMB, International Scientific Conference „Atletika 2004“, Banska Bystrica, 25-26.11.2004.
 • Szmatlan-Gabryś U., Ficek K.: The height hypoxia and aerobic efficiency in alpine skiers. 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS – Sport Medicine Association of Serbia, 13-16.07.2005.
 • Szmatlan-Gabryś U., Staszkiewicz R., Ozimek M.: Training process influence of strength and speed abilities of young football players muscles. ECSS – University of Bern, University of Lausanne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Swiss Society of Sport Medicine, 11th Annual Congress of the European College of Sport Science, Switzerland, 5-8.07.2006.
 • Szmatlan-Gabryś U., Kochańska-Dziurowicz A., Bijak A.: Evaluation of the testosterone-to-cortisol ratio in ice hockey players during the World Championships. The British Association of Sport and Exercise Sciences, The 2006 Annual BASES Conferences „From Education to Application”, University of Wolverhampton, 11-13.09.2006.
 • Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T., Liberski J., Ficek K.: The Wingate test in diagnostics of anaerobic efficiency at ice hockey players. ECSS – Department of Biology of Physical Activity and LIKES Research Center, University of Jyväskylä, 12th Annual Congress of the European College of Sport Science, Finland, 11-14.07.2007.
 • Szmatlan-Gabryś U., Staszkiewicz R., Ozimek M.: Biomechanical parameters of selected muscles in sprinters. The British Association of Sport and Exercise Sciences, University of Bath School for Health. The 2007 Annual BASES Conferences, 12-14.09.2007.
 • Szmatlan-Gabryś U., Stanula A., Gabryś T.: Evaluation of anaerobic efficiency of ice-hockey players with use off-ice test and on –ice test 13th Annual Congress of the European College Sports Sciences by the sea, Faculdade de Matricidade Humana Universidade Technica de Lisboa, Estoril Portugal, 9-12.07.2008.
 • Bottoms L., Szmatlan-Gabryś U.: Physiological responses to simulated epee fencing in elite Polish female fencers. The 2008 Annual BASES Conferences , The British Association of Sport and Exercise Sciences, Brunel University West London, W. Brytania, 02-04.09.2008.
 • Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Gabryś T., Stanula A.: Comparative analysis of two methods of 30-seconds effort implemented by woman handball players at cycloergometer. International Scientific Conferences Sport Games in Light Empirical Reserchesl, International Scientific Society Sport Games and Academy of Physical Education, Kraków, 2009.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Hry 2010. Katedra Telesne a Sportivni Vychovy Pedagogicke Fakulty ZCU v Pilzni. Republika Czeska. 9-11.04.2010.

 •  3. ročník mezinárodního vědeckého semináře. Univerzita Karlova v Praze. Katedra sportovních her FTVS. Výzkumných záměrů. Aktivní životní styl v biosociálním kontextu. Herní výkon ve sportovních hrách. Trénink mládeže. 20.10. 2011.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Hry 2012. Katedra Telesne a Sportivni Vychovy Pedagogicke Fakulty ZCU v Pilzni. Republika Czeska. 9-11.04.2012.

 • Forum wychowania fizycznego i sportu. Wybrane formy diagnostyki i kształcenia zdolności motorycznych w zespołowych grach sportowych. PWSZ w Krośnie, Krosno 16-17.03.2012. - referat plenarny.

 • Trenuj zdrowo i skutecznie. Seminarium Naukowe 15-16.11.2013 Warszawa. 4SportLab, Warszawa – referat plenarny.

 • International Scientific Conference on Sport. COUNCIL OF SPORTS, CENTRE OF LANGUAGES AND SPORT, DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT. “From research to practice”, 5-6 grudnia 2013, Bratislava.

 • HRY 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 24-25 kwietnia 2014 Pilzno, Czeska Republika.

 • ECSS 2014 „19th annual Congress of the European College of Sport Science” – 2-5 lipca 2014. Amsterdam, Holandia.dr Małgorzata Płonka

 • Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A., Głodzik J., Bielański W., Kościuk T., Schlegel-Zawadzka M.: Nutrition and family background in developing obesity in girls aged 9-16 from the Kraków region with respect to physical activity levels. Preliminary research. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: S13. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Płonka M., Suder A., Kowal M., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska M., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Brzozowska I.: Leptin concentration in relation to abdominal adiposity and body fatness in girls at puberty age. Abstract, International Journal of Obesity 2006, 30, Suppl. 2: S28. 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group - Childhood Obesity in the New Perspective, Rzeszów, 1-3. 06. 2006.
 • Schlegel - Zawadzka M., Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A.: Żywienie a zróżnicowana aktywność ruchowa dziewcząt w okresie dorastania. Abstrakt, W: Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, AM Lublin 2006, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego” Lublin, 02-04. 06. 2006.
 • Konturek S.J., Płonka M.: Helicobacter pylori (Hp) in neurohormonal control of food intake. XXIII Congress of the Polish Physiological Society “Physiology without limits”, September 14-16, 2006, Warszawa, Poland; Journal of Physiology and Pharmacology 2006; 57 (Suppl. 2): 38.
 • Kowal M., Suder A., Płonka M.: Stężenie leptyny a parametry otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej u dziewcząt w wieku 9-16 lat o różnym poziomie aktywności fizycznej. Abstrakt, Przegląd Antropologiczny- Anthropological Review 2007, Suppl. 5: 75. XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 11-13. 09. 2007.
 • Przybyszewska K., Płonka M., Bielanski W., Suder A., Dobrzanska M., Kamińska A., Grzenda-Adamek Z., Kowalska-Duplaga K., Brzozowski T., Konturek S.J., Fyderek K.: Gastrin, ghrelin and leptin plasma levels in Helicobacter pylori infected children. Abstract, Gut, 2007; 56, Suppl. 3/Endoscopy 2007; 39, Suppl. 1: A90. 15th United European Gastroenterology Week, Paris, 27-31. 10. 2007.
 • Konturek S.J., Płonka M., Bielański W., Brzozowski T.: Gastric hormones and food intake in Helicobacter pylori infected stomach. 16th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, June 4-6, 2007; Kraków, Poland; Materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, ed . Henryk Lach, Pedagogical University of Cracow, Cracow, 2007, p. 195.
 • Płonka M., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Konturek S.J.: Physical activity in pre and postpuberty girls and serum leptin concentration. 24th Congress of the Polish Physiological Society, September 11-13, 2008, Lublin, Poland; Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Suppl. 1): 224.
 • Drozdowicz D., Brzozowski T., Pajdo R., Pawlik M.W., Opoka W., Plonka M., Cieszkowski J., Konturek S., Pawlik W.: Importance of naringin and hesperidin in the antisecretory, gastroprotective and ulcer healing actions of grapefruit seed extract. The 110th Annual Meeting of the AGA Institute, Digestive Disease Week, May 30-June 4, 2009, Chicago, Il, USA. Gastroenterology 2009; 136, Suppl 1: W1545.
 • Opoka W., Adamek D., Plonka M., Reczyński W., Baś B., Drozdowicz D., Jagielski P., Śliwowski Z., Brzozowski T.: Zastosowanie metod DP ASV i F-AAS do oznaczania Zn(II) i Cu(II) w soku żołądkowym i błonie śluzowej żołądków szczurów w powiązaniu z oceną histopatologiczną działania cynku. IX Konferencja „Elektroanaliza w Praktyce”, 4-5 czerwca 2009, Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, 73-74.
 • Opoka W., Jagielski P., Płonka M., Reczyński W., Baś B., Drozdowicz D., Śliwowski Z., Brzozowski T.: Porównanie wyników dla dwóch metod oznaczania cynku (II) i miedzi (II) – DP ASV i F-AAS przy określaniu zawartości tych metali w soku żołądkowym oraz błonie śluzowej żołądków szczurów. IX Konferencja „Elektroanaliza w Praktyce”, 4-5 czerwca 2009, Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, 75-76.
 • Płonka M., Kozieł S.,Suder A., Piórecka B., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Schlegel- Zawadzka M., Brzozowska I., Bielański M.: Serum and urinary leptin levels in maturing girls and their relationship to body fatness and fat distribution. Abstract, International Journal of Pediatric Obesity 2010, Suppl 1: 81-82. 19th European Childhood Obesity Group Meeting. Moving towards health. Dublin, Ireland, 17-19. 10. 2009.
 • Płonka M., Jagielski P., Dobrzańska M.J., Kamińska A., Bielański W., Drozdowicz D., Lankosz M., Stachowicz B., Opoka W., Szlósarczyk M., Brzozowski T.: Wpływ pokwitania na zależność pomiędzy leptyną, greliną, BMI a obecnością wybranych pierwiastków w moczu dorastających dziewczynek. IX Konferencja „Elektroanaliza w Praktyce”, 4-5 czerwca 2009, Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, 77-78.
 • Płonka M., Bielański W., Suder A., Dobrzańska J. M., Kamińska A., Piórecka B.: Plasma leptin, body composition, physical activity; Are they related to puberty in adolescent girls? Med Sci Monit, 2010, 16, Suppl. 2: 23-24 Abstracts Book 5th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects September 25th, Kraków, 25. 09. 2010.
 • Bielański W., Płonka M., Dobrzańska M. J., Kamińska A., Śliwowski Z., Ziemniak W., Konturek S., Brzozowski T.: Impact of socio- economical conditions on Helicobacter pylori status. A cross-sectional study during the years 1996-2005. European Helicobacter Study Group XXIVth International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer Dublin, Ireland September 11 - 13, 2011. Helicobacter, 2011, 16, Suppl. 1: PO4 07.
 • Płonka M., Bielański W., Piórecka B., Adamski P., Dobrzańska J. M., Kamińska A., Kowal M., Głodzik J.: Evaluation of body mass of girls aged 9-16 in relation to the levels of leptin and physical activity. 3rd Central European Congress on Obesity 25-27 August 2011 Olsztyn, Poland. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011, 7, 2: 138.
 • Płonka M., Targosz A., Opoka W., Szlósarczyk M., Jagielski P., Rojowski J.,Brzozowski T.: Wykorzystanie  metod  elektroanalizy w  badaniach  nad  występowaniem  bakterii Helicobacter  pylori  w  wodzie. XI Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, 27-28.09.2012, Kraków, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2012, P24.
 • Płonka M., Targosz A., Opoka W., Brzozowski T.: Study on role of transmission of Helicobacter pylori bacteria via drinking water detection of Helicobacter pylori in water using PCR method. 18th International Esperanto Medical Congress
 • Piórecka B., Chmiel I., Płonka M., Tuleja K.: Występowanie otyłości centralnej a zachowania zdrowotne młodzieży ponadgimnazjalnej z Krakowa. Streszczenia V Konferencji Naukowej w Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, Kardiologia prewencyjna 2012, Wytyczne, wątpliwości, gorące tematy, Kraków 16-17.11.2012.
 • 18th International Esperanto Medical Congress 10.07. – 15.07. 2012 Opava, Ĉeĥio, Study on role of transmission of Helicobacter pylori bacteria via drinking water detection of Helicobacter pylori in water using PCR method.

 • XXVIth International Workshop of the European Helicobacter Study Group (EHSG), 12-14 września 2013, Madryt, Hiszpania,. W ramach tej konferencji zaprezentowałam w formie posteru wyniki badań mojego zespołu pt. Helicobacter pylori in the water. Just contamination or source of transmission?

 • DDW May 16-19, 2013, Orlando, Florida Does drinking and environmental water play a role as a reservoir in Helicobacter pylori transmission? Evidence from the South Region of Poland.

 • EUROPEAN HELICOBACTER STUDY GROUP XXVIIth International Workshop September 11-13, 2014, Rome, Italy W ramach tej konferencji zaprezentowałam w formie posteru wyniki badań mojego zespołu pt. Molecular evidence for presence of Helicobacter pylori DNA in water supplies.

 

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

 • Ścisłowska-Czarnecka A., Chadzińska M., Płytycz B.: Effects of air exposure and confinement stress on the leukocyte activity of Carassius auratus. 13th International Sympodium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, red. Lach H., Wydawnictwo Naukowe WSP: 475-476, Kraków, 3-4. 06. 2004.
 • Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Kołaczkowska E., Natorska J., Van Roojen N., Płytycz B.: The role of macrophages in morphine-modulated peritonitis in vertebrate animals. 13th International Sympodium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, red. Lach H., Wydawnictwo Naukowe WSP: 82-84, Kraków, 3-4. 06. 2004.
 • Kołaczkowska E., Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B.: Levels of tissue inhibitors of metalloproteinase-1 (TIMP-1) and metalloproteinase-9 (MMP-9) in the course of zymosan peritonitis in mice. 13th International Sympodium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, red. Lach H., Wydawnictwo Naukowe WSP: 217-219, Kraków, 3-4. 06. 2004.
 • Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Natorska J., Barbacka-Surowiak G., Płytycz B.: Wpływ modulowanego morfiną zapalenia jamy otzrewnej na zachowanie myszy Swiss. XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, red. Lach H., Wydawnictwo Naukowe AP: 33-34, Kraków, 11. 09. 2004.
 • Radwan M., Chadzinska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B.: Wpływ stresu głodzenia na odporność karasia Carassius auratus. XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, red. Lach H., Wydawnictwo Naukowe AP: 131-132, Kraków 11. 09. 2004.
 • Kołaczkowska E., Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B., Arnold B., Opdenakker G.: Recruitment of neutrophils to zymosan-inflamed peritoneal cavity is MMP-9/Gelatinase B-dependent. 12th Congress of Polish Society pf Clinical and Experimental Immunology, Lublin, 19-22. 05. 2005.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Chadzińska M., Płytycz B.: Effects of temperature on stress-modulated cytotoxicity of blood plasma in the goldfish. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Materials of 14th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellural Biology UNESCO/PAS Kraków, 2-3. 06. 2005.
 • Kołaczkowska E., Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B., Arnold B., Opdenakker G.: Infiltration of neutrofils to inflammed peritoneal cavity: participation of metalloproteinase 9. IX Conference on Cell Biology, Łódź, 15-17. 09. 2005.
 • Kołaczkowska E., Chadzińska M., Ścisłowska-Czarnecka A., Płytycz B.: Gelatinase B participates In cellular infiltration during experimental acute peritonitis induced by zymosan In mice. 7th World Congress on Inflammation, Melbourne, Australia, 20-24. 08. 2005.
 • Szmigiel D., Hubert C., Bertach A., Pamuła E., Domański K., Grabiec P., Prokaryn P., Ścisłowska-Czarnecka A.: Plasma etching of Biocompatible Silicone Elastomer: The Surface Chemical Interactions and Properties of Modified Surface Layer. Fifth International Workshop on Silicon-Based Polymers, Montpellier (Meze), France, 25-27. 06. 2007.
 • Szmigiel D., Hibert C., Bertsch A, Pamuła E., Domański K., Prokaryn P., Ścisłowska- Czarnecka A., Sobczak J.W., Grabiec P.: Surface properties of silicone rubber for sensor applications. The 3rd International Workshop and XVI International Meeting of the Electrochemical Section of the Polish Chemical Society, Włodowice, Poland, 4-8. 11. 2007.
 • Stypuła M., Januś B., Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E.: Effect of modification of titanium surface on corrosion behaviour and usable properties. Conference Corrosion TODAY, Gdańsk-Sobieszewo, 23-26. 04. 2008.
 • Pamuła E., Kaczmarczyk M., Bacakova L., Ścisłowska-Czarnecka A., Dobrzyński P.: Surface modification of aliphatic polyesters in NaOH: as effective way to improve cell adhesion and functions. Source 8th World Biomaterials Congress 28, Amsterdam, The Netherlands, 30. 05- 01. 06. 2008.
 • Mróz W., Burdyńska S., Jedyński M., Prokopiuk A., Ślósarczyk A., Łączka M., Cholewa-Kowalska K., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Niedzielska A.: Comparative study of hydroxyapatite and hydroxyapatite mixed with bioglass coatings of metallic implants, deposited by PLD method. SourceE-MRS 2008 fall meeting& Exhibit, Warsaw, 15-19. 09. 2008.
 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Cholewa-Kowalska K., Łączka M.: Biological responses in MG-63 osteoblast-like cell line cultured on sol-gel derived bioglass layers. Folia Histochem Cytobiol., 2008.
 • Tlałka A., Ścisłowska-Czarnecka A., Pamula E., Plytycz B., Kolaczkowska E.: Gelatinase B release by RAW 264.7 macrophages and L929 fibroblasts in response to biodegradable polymers. 18th International Sympozjum “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism”, 349-351. Cracow, 17-18. 09. 2009.
 • Tlałka A., Ścisłowska-Czarnecka A., Pamula E., Kolaczkowska E.: Altered profile of MMP-2 and MMP-9 synthesis by osteoblasts co-cultured with polymeric biomateriale. 18th International Sympozjum “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism” 346-348, Cracow, 17-18. 09. 2009.
 • Mróz W., Burzyńska S., Prokopiuk A., Jedyński M., Bombajska A., Budner B., Menaszek E., Ścislowska-Czarnecka A., Niedzielska A.: Analiza struktury powierzchniowej warstw apatytowych naniesionych na metalowe implanty metodą PLD. 9. Sympozjum Techniki Laserowej, Szczecin-Świnoujście, Polska, 21-25. 09. 2009.
 • Mróz W., Bombajska A., Burzyńska S., Jedyński M., Prokopiuk A., Ślósarczyk A., Zima A., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Niedzielski K.: Nanoscale morphology of magnesium doped hydroxyapatite. 29th ICPIG, , Cancun, Mexico, 12-17. 07. 2009.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Szaraniec B., Kolaczkowska E.: Porous titanium scaffolds for bone tissue regeneration: in vitro studies. Regenerative Medicine, November 4, Suppl.2, 282. World conference on regenerative medicine, Leipzig, Germany, 04. 11. 2009.
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Kolaczkowska E., Janus M., Stypula B.: Effects of surface modifications of Ti-6AL-4V titanium alloy on biological response of humane osteoblast-like cells MG-63. Regenerative Medicine, November 4, Suppl. 2282-283. World conference on regenerative medicine, Leipzig, Germany, 04. 11. 2009.
 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Mroz W., Cholewa-Kowalska K., Ślosarczyk A., Kolaczkowska E.: Effects of hydroxyapatite and hydroxyapatite mixed with bioglass coatings of metallic implants on biocompatibility. Regenerative Medicine, November 4, Suppl.2. 237. World conference on regenerative medicine, Leipzig, Germany, 04. 11. 2009. Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Stodolak E., Boguń M.: Własności biologiczne hybrydowych materiałów kompozytowych na bazie polimeru PCL w hodowli z komórkami MG-63. 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów, 13-15 września 2010: 64.
 • Chłopek J., Morawska-Chochol A., Domalik P., Szaraniec B., Boguń M., Scisłowska-Czarnecka A.: Multiphase and multifunctional degradable composites for intramedullary nails. 24th European conference on Biomaterials : the cycle of biomaterials – back to our roots: the annual conference of the European Society for Biomaterials, Dublin, Ireland, 4th–8th September 2011: 1.
 • Stodolak-Zych E, Scislowska-Czarnecka A.: Osteoconductive and osteoinductive nanocomposites materiale for bone regeneration. VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011, XV Meeting of SPM-Sociedade Portuguesa de Materiais, Guimaraes, Portugal, 18-20 April 2011: 448.
 • Stodolak Zych E., Scislowska-Czarnecka A., Błażewicz M.: Bioactivity of polimer based nanocomposites for application in regenerative medicine. Nanocomposites 2011: Muliphase polymers and polymer composites: from nanoscale to macrocomposites, Paris-Est, Creteil University, France, 7-10 June 2011.
 • Stodolak-Zych E, Scislowska-Czarnecka A. Błażewicz M.: Biocompatibility of polycaprolactone-nanometric ceramic particles system. Summer School: biocompatibility of Nanoparticles, Warsaw, 3-6 July 2011.
 • Stodolak-Zych E., Boguń M., Ścisłowska-Czarnecka A., Menaszek E., Błażewicz M.: Wybrane właściwości polimerowych materiałów nanokompozytowych w zastosowaniach medycznych. Konferencja ITMED „Innovative Technologies for Medicine” Supraśl, 4-6 grudnia 2014.

 

dr Renata Woźniacka

 • Woźniacka R., Gołąb St.: Sprawność motoryczna a deklarowana aktywność ruchowa chłopców krakowskich wieku 15-18 lat. Anales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio D, Vol. LVIII, Suppl. XIII, 2003, Lublin. Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne, Lublin, 23-25. 05. 2003.
 • Woźniacka R.: Zmienność procesu wzrastania u dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe (badania knemometryczne). „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”, Gdańsk, 11-13. 09. 2003.
 • Woźniacka R.: The Growth Proces of Lower-leg-Lengthin Childern Practicing Various Sports, as Tesded by Knemometry, X International Congress of Auxology „Human growth in sickness and in health”, Florencja, 04-07. 07. 2004.
 • Woźniacka R.: Wpływ zmiennych społecznych i ekonomicznych na wzrastanie długości podudzia u dzieci 8-10 letnich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sesctio D, Vol. LX, Suppl. XVI, „Promocja zdrowia w hierarchii wartości” , Lublin, 27-29. 05. 2005.
 • Woźniacka R., Matusik S. „The influence of sport training on the differentiation of BMI and sum of three skinfolds in boys and girls aged 9-10 years, 16th European Childhood Obesity Group Workshop”, Rzeszów, 01-03. 06. 2006.
 • Woźniacka R., Woźniacki P.: Samoocena sylwetki ciała oraz sprawności fizycznej u osób widzących oraz z dysfunkcją wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N. 9, 889, 151-154, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności” , Lublin, 2007.
 • Woźniacka R., Woźniacki P.: Współzależność samooceny stanu zdrowia i sprawności fizycznej na poziom BMI u osób widzących oraz z dysfunkcją wzroku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LXII, Suppl. XVIII,N.9,889, 155-158, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności” , Lublin, 2007.

 

dr Jadwiga Pałosz

 • Pilch W., Pałosz J.: Ocena wiedzy osób uprawiających kulturystykę na temat żywienia i wspomagania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 2006, 60, Suppl. 16: 100-103, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja zdrowia w chorobie niepełnosprawności, Lublin, 02-04. 06, 2006.
 • Pałosz J., Pilch W.: Częstość występowania osteoporozy oraz analiza wybranych czynników ryzyka. Medicina Sportiva, Kraków, 2006, 10, 1-2: 181, International Congress of Polish Socjety of Sports Medicine, Kraków, 23-26. 11. 2006.
 • Pałosz J., Kiljan W., Rusin M., Starzyński J.: Opieka zdrowotna oraz profilaktyka rozwoju dziecka i rodziny - Projekt badawczy „Dziecko Podbeskidzia”. Konferencja „Międzynarodowe dni dziecka i rodziny - ”, Brenna, 30.05-01.06. 2007.
 • Pałosz J., Mikołajczyk O., Płaszewski M.: Częstość występowania wad postawy ciała u dzieci autystycznych z uwzględnieniem rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej. Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia, 2008, 154, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia”, Bielsko Biała, 06-08. 06. 2008.
 • Pałosz J., Dziedzic K., Pałosz- Unterpirker J.: Indywidualna ocena i korekcja postawy ciała z uwzględnieniem rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych. Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia, 2008, 152, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia”. WSA, Bielsko-Biała, 06-08. 06. 2008.
 • Pałosz J., Dziedzic K., Pałosz- Unterpirker J.: Ocena postawy ciała, poziomu rozwoju biologicznego i sprawności motorycznej u dzieci przedszkolnych oraz porównanie badań własnych z normami. Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia, 2008, 70, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia”. WSA, Bielsko-Biała, 06-08. 06. 2008.
 • Pałosz J., Stanisławska K., Lach K.: Kompleksowy program korekcji wad postawy ciała i promocji zdrowia. Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia, 2008, 206, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży, profilaktyka, diagnostyka, terapia”. WSA, Bielsko-Biała, 06-08. 06. 2008.
 • Stanisławska K., Pałosz J.: Pałosz- Unterpirker J.: Ćwiczenia ogólnousprawniające przy dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Wady postawy u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia, 2008, 186, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży - profilaktyka, diagnostyka, terapia”. WSA, Bielsko-Biała, 06-08. 06. 2008.
 • Pałosz J.: International Symposium School of Health, Saxion, University of Applied Sciences, (czynny udział w warsztatach dotyczących fizjoterapii i podiatrii), Saxion, 18-19. 06. 2009.
 • Pałosz J., Pałosz- Unterpirker J., Cieślak K.: Evaluation of body posture with special emhasis of feet deformations. (poster), 20th FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam, 13-15. 06. 2010.
 • Pałosz J.: Rola podologa w profilaktyce i specjalistycznej pielęgnacji stóp. Sypozjum naukowe "Kiedy bolą stopy", Warszawa, Medyczne Centrum konferencyjne CEMED, Warszawa, 23.03.2014.
 • Pilch W., Mucha D., Pałka T., Cisoń T., Biel A., Mucha T., Pałosz J.: Częstość występowania osteoporozy u kobiet z Województwa Świętokrzyskiego oraz analiza wybranych czynników ryzyka. Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia i żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", Kraków, 18-20.05.2014.
 • Pałosz J.: Metoda "in vivo" w nowatorskim nauczaniu anatomii.  III Ogólnopolska  Konferencja Dydaktyki  Akademickiej Ideatorium, Gdańsk, 09-10.04.2015.
 • Pałosz J., Zuziak  R.,Pilch W., Koszucka A., Pamuła M.: Styl życia i zachowania prozdrowotne osób korzystających z zabiegów pielęgnacyjno-kosmetycznych w hotelu "Klimek" w Muszynie oraz ocena jakości produktów i usług SPA oferowanych przez ośrodek. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość usług turystycznych i promocji zdrowego życia", Lublin, 27-28.05.2015.
 • Zuziak R., Kozyra W., Pałosz J.: Otłuszczenie i dystrybucja tkanki tłuszczowej u kobiet ćwiczących na siłowni. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych  "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców", Biała Podlaska, 28.05.2015.
 • Wyrostek J., Pałosz J., Pilch W., Piotrowska A., Cieślak W.: Fitness level and anthropometric indicators in adult men and women exercising regularly. 2nd V4 Conference on Public Health 2015. Health for public, public for health, Zabrze, 17-18 september 2015.