Zakład Anatomii - tematyka prac licencjackich i magisterskich


dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś - prof. nadzwyczajny

 • Budowa ciała sportowców na różnych etapach szkolenia sportowego.
 • Rozwój biologiczny a sprawność fizyczna.
 • Obciążenia treningowe a zmiany poziomu cech motorycznych w procesie treningu sportowego.
 • Uwarunkowania wytrzymałości tlenowej i beztlenowej budową somatyczną, specyfiką wysiłku startowego, wiekiem i poziomem sportowym.

dr Jerzy Błyszczuk

 • Typologia budowy ciała.
 • Poziom rozwoju morfotycznego i sprawności fizycznej w różnym okresie wieku.
 • Ocena procesu rehabilitacyjnego w różnych jednostkach chorobowych.
 • Ocena postawy ciała.

dr Jadwiga Pałosz

 • Symetria, asymetria, dymorfizm płciowy, budowa i skład ciała w poszczególnych okresach ontogenezy z uwzględnieniem aktywności fizycznej i sportu. 
 • Rozwój morfologiczny a sprawność fizyczna w ontogenezie.
 • Trening pilates – wzajemne współzależności ćwiczeń fizycznych, diety i suplementacji.
 • Dystrybucja tkanki tłuszczowej i otyłość w okresach ontogenezy.
 • Ocena postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji stopy (podiatria).
 • Kompleksowe terapie lecznicze w jednostkach chorobowych.
 • Metody diagnostyczno-lecznicze w rehabilitacji ruchowej.
 • Charakterystyka i znaczenie terapii wodnych.
 • Produkt SPA w Polsce.

 dr Małgorzata Płonka

 • Zmiany w budowie i składzie masy ciała w odniesieniu do zawartości tłuszczu  i ich związek z okresem pokwitania.
 • Ocena aktywności ruchowej w różnych grupach wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku).
 • Interakcje pomiędzy masą ciała, dystrybucją tkanki tłuszczowej a ćwiczeniami ruchowymi w odniesieniu do wskaźnika masy ciała (BMI).
 • Zmiany indukowane ćwiczeniami ruchowymi u osób z normalną wagą ciała i u osób otyłych w odniesieniu do BMI a w szczególności:

- ocena aktywności ruchowej dziewczynek wieku 9-16 lat w odniesieniu do zmian w budowie i składzie masy ciała określonych wskaźnikiem masy ciała BMI oraz WHTR w powiązaniu ze stężeniem leptyny,

- wpływ zróżnicowanego treningu sportowego na związek pomiędzy leptyną a składem masy ciała dorastających dziewczynek.
 

 dr Agnieszka Suder

 • Otłuszczenie ciała i dystrybucja tkanki tłuszczowej w aspekcie zmiennych stylu życia (aktywność fizyczna, sprawność motoryczna, sposób odżywiania, palenie papierosów) oraz statusu społeczno-ekonomicznego (poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne) dzieci oraz ludzi dorosłych: epidemiologia, uwarunkowania, konsekwencje zdrowotne otyłości, zwłaszcza otyłości typu centralnego.
 • Hipoterapia - teoretyczne i praktyczne aspekty terapii dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji z udziałem i przy pomocy konia oraz jazdy konnej.
 • Epidemiologia wad postawy ciała dzieci i młodzieży, metody oceny postawy ciała, postawa ciała a otłuszczenie.

 dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

 • Badanie użyteczności biomateriałów (resorbowalnych podłoży polimerowych) dla medycyny regeneracyjnej.
 • Badania in vitro  funkcjonalności i biozgodności biomateriałów na podstawie analizy morfologii i aktywności osteoblastów, mioblastów, fibroblastów i makrofagów.

 dr Renata Woźniacka

 • Zaburzenia wzrastania kości podudzia u dzieci z choroba Perthes'a.
 • Zaburzenia wzrastania kości podudzia u dzieci po złamaniu tych kości.
 • Wady postawy u młodzieży niewidomej i słabowidzącej.