Zakład Anatomii - problematyka badawcza

dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś - prof. nadzwyczajny

 • Budowa somatyczna i skład ciała zawodników wybranych dyscyplin sportu, a ich poziom sportowy.
 • Związki budowy somatycznej z wytrzymałością tlenową i beztlenową oraz charakterem wysiłku startowego w dyscyplinach wytrzymałościowych i szybkościowo- wytrzymałościowych.
 • Wiek biologiczny i specyfika dyscypliny sportu, a poziom rozwoju cech motorycznych.
 • Problematyka obciążeń treningowych w aspekcie wieku biologicznego, poziomu sportowego i specjalizacji sportowej.

dr Jerzy Błyszczuk

 • Dymorfizm płciowy cech antropologicznych.
 • Zmienność budowy anatomicznej człowieka - mięśnie szczątkowe.
 • Ocena postawy ciała - występowanie wad klatki piersiowej, kręgosłupa, obręczy barkowej, stopy u dzieci i młodzieży.

dr Teresa Gwardjak

 • Rozwój morfologiczny dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
 • Poziom sprawności motorycznej człowieka w poszczególnych okresach ontogenezy.
 • Relacje między czasem dojrzewania a przekwitania.
 • Urazowość wśród zawodników różnych dyscyplin sportowych oraz skuteczność postępowania rehabilitacyjnego.

dr Jadwiga Pałosz

 • Budowa i skład ciała w poszczególnych okresach ontogenezy z uwzględnieniem aktywności fizycznej i sportu.
 • Proces wyrzynania się zębów stałych w nawiązaniu do innych kryteriów wieku rozwojowego oraz czynników społeczno-ekonomicznych.
 • Rozwój morfologiczny a sprawność fizyczna w ontogenezie.
 • Metoda pilates – wzajemne współzależności ćwiczeń fizycznych, diety i suplementacji.
 • Dystrybucja tkanki tłuszczowej i otyłość w okresach ontogenezy.
 • Zastosowanie metod badawczych i aparatury do oceny postawy ciała.
 • Ocena postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem budowy stopy (podiatria).
 • Zróżnicowanie rozkładu sił nacisku i masy ciała na podeszwowe powierzchnie stóp w warunkach statycznych i dynamicznych u dzieci, młodzieży i osobników dorosłych w świetle czynników biologicznych i trybu życia.
 • Menopauza i andropauza a częstość występowania schorzeń.
 • Kinezjologia stosowana jako metoda „Dotyk dla zdrowia”.
 • Charakterystyka i znaczenie terapii wodnych.
 • Produkt SPA w krajach Unii Europejskiej.

dr Małgorzata Płonka

Wprowadzenie. Częstość występowania otyłości w alarmującym tempie rośnie zarówno w państwach wysokorozwiniętych, jak i rozwijających się. Światowa Organizacja Zdrowia nazywa to zjawisko „wschodzącą epidemią”. Częstość występowania otyłości u dzieci w europejskich krajach wysokorozwiniętych oszacowano na około 10-15%, w USA odsetek ten sięga 25%. W Polsce analizy statystyczne wskazują, że otyłość u dzieci w różnych rejonach kraju waha się od 2,5-12%. W związku z tym, że w okresie dojrzewania płciowego zachodzą dynamiczne zmiany przyrostu wysokości oraz masy ciała, a także proporcji ciała i jego składu, dzieci w okresie młodzieńczym wymagają szczególnej uwagi. W zapobieganiu, jak też w leczeniu, otyłości mogą być pomocne nowe odkrycia naukowe. Takim odkryciem jest leptyna, hormon wydzielany przez tkankę tłuszczową, który przekazuje do mózgu sygnały o ilości nagromadzonego tłuszczu. Niedobór leptyny może stać się przyczyną otyłości z towarzyszącymi zaburzeniami jedzenia i niedoborami hormonów przysadkowych.

Badania - oznaczenie poziomu hormonów: leptyny, ghreliny i hormonu wzrostu w surowicy krwi oraz pomiar cech antropometrycznych umożliwi prześledzenie prawidłowości zmian w stężeniu tych hormonów zachodzących wraz ze wzrostem stopnia dojrzewania dziecka.

 • Hormony przewodu pokarmowego w aspekcie regulacji apetytu oraz otyłości, rola osi mózgowo-jelitowej w kontroli przyjmowania pokarmu.
 • Wpływ wieku i aktywności fizycznej na: BMI (ang. Body Mass Index), WHR (ang. Waist to Hip Ratio), WHtR (ang. Waist to Heigh Ratio), WC (ang. waist circumference) oraz prognozowanie otyłości na podstawie wymienionych wskaźników.
 • Wpływ ćwiczeń fizycznych na stężenie wybranych hormonów związanych z apetytem, leptyną, ghreliną, hormonem wzrostu i stadium dojrzewania w odniesieniu do wieku i wskaźnika otyłości (BMI).

Diagnostyka zakażenia bakterią Helicobacter pylori w zależności od:

 • cech demograficznych (wiek, płeć), stylu życia, miejsca zamieszkania (Kraków i okoliczne miejscowości), występowania dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • źródła wody pitnej jako czynnika ryzyka infekcji Helicobacter pylori, stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Związek pomiędzy leptyną, ghreliną, gastryną a infekcją Helicobacter pylori i BMI.

 

dr Agnieszka Suder

 • Otłuszczenie ciała i dystrybucja tkanki tłuszczowej w aspekcie zmiennych stylu życia (aktywność fizyczna, sprawność motoryczna, sposób odżywiania, palenie papierosów) oraz statusu społeczno-ekonomicznego (poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne) dzieci oraz ludzi dorosłych: epidemiologia, uwarunkowania, konsekwencje zdrowotne otyłości, zwłaszcza otyłości typu centralnego.
 • Hipoterapia - teoretyczne i praktyczne aspekty terapii dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji z udziałem i przy pomocy konia oraz jazdy konnej.
 • Epidemiologia wad postawy ciała dzieci i młodzieży, metody oceny postawy ciała, postawa ciała a otłuszczenie.

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

 • Badanie użyteczności biomateriałów (resorbowalnych podłoży polimerowych) dla medycyny regeneracyjnej.
 • Badania in vitro funkcjonalności i biozgodności biomateriałów na podstawie analizy morfologii i aktywności osteoblastów, mioblastów, fibroblastów i makrofagów.

dr Renata Woźniacka

 • Różnice w procesie wzrastania u dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe.
 • Różnice w procesie wzrastania u dzieci w różnych jednostkach chorobowych.
 • Wykorzystanie knemometru w badaniach naukowych.
 • Jakość życia osób niewidomych i słabowidzących.