KIEROWNIK ZAKŁADU ANATOMII 
dr  hab. Agnieszka Suder 
- adiunkt

paw. II pok. 115

tel. 12 683 13 29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat
mgr Agata Szymska

paw. I pok. 118

tel. 12 683 13 70
fax  12 683 13 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyżury pracowników w lipcu 2019

dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś
- profesor nadzwyczajny

paw. II
pok. 117
wtorek g. 11:00-12:30 
czwartek g. 10.00-11.30                 
12 683 12 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KIEROWNIK ZAKŁADU ANATOMII
dr hab. Agnieszka Suder
- adiunkt

paw. II
pok. 115
wtorek 30.07 g. 9.30-11.00

środa 31.07 g. 9.30-11.00

12 683 13 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
dr Małgorzata Płonka
- starszy wykładowca
paw. II
pok. 116
wtorek - g. 16:00 -17:30

czwartek - g. 14:30 -16:00

URLOP OD 22.07. DO 30.08.2019

12 683 12 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka
- adiunkt

paw. II
pok. 116

 

wtorek  g. 09.00-10.30

środa g. 09.00-10.30

  
12 683 12 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Renata Woźniacka
- adiunkt
paw. II

22.07.2019 - g. 09:15-10:45

23.07.2019 - g. 09:15-10:45

URLOP OD 29.07 DO 30.08.2019

12 683 13 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Jadwiga Pałosz
- starszy wykładowca
paw. II
pok. 117
30.07.2019 g. 17.00-18.30      31.07.2019 g. 09.00-10.30

URLOP OD 01.08 DO 01.09.2019

12 683 13 29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Jerzy Błyszczuk
- starszy wykładowca

paw. II
pok. 114

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim przez dr Jerzego Błyszczuka do odwołania odbywać się będą z nowym prowadzącym o tych samych godzinach w tych samych salach.
Osoby posiadające braki z semestru zimowego mogą w miarę posiadanych przedłużeń dziekańskich uzupełniać je u Prowadzących z którymi mają zajęcia w semestrze letnim.
12 683 13 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 
 
mgr Tomasz Róg
- specjalista
paw. II
pok. 117
 ponedziałek - piątek

8:00 - 14:00

12 683 11 59
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RYS HISTORYCZNY ZAKŁADU ANATOMII

W lipcu 1925 w Warszawie Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich podjął uchwałę dotyczącą utworzenia „przy wszystkich Uniwersytetach Polskich osobnych Katedr Higieny Społecznej i Wychowania Fizycznego”. W tym okresie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działała już Komisja ds. Wychowania Fizycznego i Ćwiczeń Cielesnych Młodzieży Akademickiej. Członkowie Komisji Uniwersytetu Jagiellońskiego ze względu na brak odpowiedniego kandydata na objęcie Katedry, ograniczyli się do starań utworzenia Studium Wychowania Fizycznego, które otwarto w dniu 15 września 1927 roku przy Wydziale Lekarskim. Pierwszym dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego w latach 1927-1930 był prof. Witold Gądzikiewicz. W następnych latach (do 1939 roku) funkcje dyrektora pełnił doc. dr Tadeusz Rogalski, który po utworzeniu w 26 czerwca 1935 Katedry Wychowania Fizycznego, został mianowany profesorem nadzwyczajnym Katedry Wychowania Fizycznego i Anatomii Stosowanej, której nazwa od 1938 przyjęła nowe brzmienie - Katedra Anatomii Klinicznej z Zakładem Anatomii. Brak własnych budynków sprawiał, że zajęcia teoretyczne i praktyczne, organizowane były w różnych punktach miasta, co słuchaczy zmuszało do wędrówek między zajęciami. W czerwcu 1937 roku powstał Komitet Budowy Akademickich Urządzeń Sportowych przy ul. Śniadeckich (tzw. Grzegórzki). Pierwsze obiekty sportowe oddano w dniu 3 czerwca 1938, a wykończenie budynków dydaktycznych przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy zdewastowali obiekty Studium przy ul. Grzegórzeckiej 24, w budynkach hali urządzili fabrykę margaryny, zlikwidowali znaczną część majątku ruchomego. Część dokumentów, książek i aparatury zdołali, z narażeniem życia, uratować byli pracownicy Studium, z doktorem Franciszkiem Kłapkowskim na czele. Zaraz po wyzwolenia Krakowa, w dniu 25 stycznia 1945, ustalono ramowy plan organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w lutym ustalono program nauczania, harmonogramy oraz kadrę naukową z doc. dr Bożydarem Szabuniewiczem jako dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i dyrektorem Zakładu Fizjologii i Anatomii. Po 1945 roku obiekty sportowe i teoretyczne na „Grzegórzkach” zostały wyposażone i oddane do użytku. Mieścił się tam między innymi Zakład Fizjologii i Anatomii. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze Studium Wychowania Fizycznego z dniem 1 stycznia 1950 został przemianowany na Akademię Medyczną, a dniu 21 sierpnia 1950 roku Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. WSWF stała się samodzielną, jednowydziałową Uczelnią na prawach akademickich. Na stanowisko Rektora była desygnowana doc. dr Eugenia Stołychwo, zaś jednym z piętnastu pracowników etatowych był dr Kazimierz Fidelus, kierownik Zakładu Anatomii. W roku akademickim 1952/53 w Katedrze Anatomii i Biomechaniki kierownikiem Zakładu Anatomii został dr Franciszek Kłapkowski, któremu w 1954 roku, w związku z dużym dorobkiem naukowym, nadano tytuł docenta. W 1972 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego uzyskała status Akademii Wychowania Fizycznego, a Zakład Anatomii włączono do Zakładu Morfologii Człowieka i nadano nazwę Zakładu Antropologii i Anatomii Instytutu Nauk Biologicznych. Funkcję kierownika objęła prof. dr hab. Zofia Bocheńska, a od roku 1981 funkcję kierownika pełnił doc. dr hab. Stanisław Gołąb. Od 1970 roku funkcję kierownika Zakładu Anatomii, a po reorganizacji od 1976, zastępcy kierownika Zakładu Antropologii i Anatomii w Instytucie Nauk Biologicznych pełniła, zatrudniona od 1954 roku, dr Wanda Kwapulińska, Prodziekan Wydziału WF i Sportu ds. Studiów Zaocznych. W 1977 roku Zakład Anatomii został przeniesiony z al. Słowackiego do nowych obiektów Akademii Wychowania Fizycznego i do dziś jego siedziba mieści się przy al. Jana Pawła II 78. W rezultacie kolejnych zmian organizacyjnych Uczelni w marcu 1985 roku powrócono do nazwy Katedra Antropologii i Anatomii, gdzie nadal kierownikiem Zakładu Anatomii była dr Wanda Kwapulińska. Kierownikiem Zakładu Antropologii był w tym czasie prof. dr hab. Stanisław Gołąb, a w roku 1999 kierownictwo objęła dr hab. Maria Chrzanowska - prof. nadzwyczajny. W roku 1982 kierownikiem Zakładu Anatomii w Katedrze Antropologii i Anatomii został dr Bartłomiej Sokołowski, a po 1996 roku dr Teresa Gwardjak. W roku 2002 Zakład Anatomii znalazł się Katedrze Fizjoterapii w strukturach nowo powstałego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Od roku 2010 funkcję kierownika Zakładu Anatomii pełni dr hab. Agnieszka Suder.
Zakład Anatomii współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi, takimi jak Katedra Fizjologii oraz Zakład Żywienia Człowieka - Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedry Chemii Analitycznej AGH w Krakowie.

Opracowała dr Jadwiga Pałosz