Problematyka badawcza oraz tematyka prac magisterskich: 

  • Aktywność fizyczna osób w starszym wieku.
  • Metody profilaktyki u osób starszych.
  • Ocena skuteczności terapii u pacjentów geriatrycznych, ocena ryzyka upadków.
  • Aktywności ruchowa i rehabilitacja w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Rehabilitacja w reumatologii, zmiany zwyrodnieniowe kończyn, leczenie zespołów bólowych kręgosłupa.
  • Badanie chodu i równowagi u osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.
  • Ocena efektywności leczenia pacjentów ortopedycznych leczonych zachowawczo oraz chirurgicznie. 

Publikacje