W dniu 04.04.2019 w białopodlaskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rozwijanie Terapii Zajęciowej w Polsce. Kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy Katedry Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie, w składzie dr Edyta Janus, dr Aleksandra Kulis, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Anna Bukowska i prof. Marek Pokutycki. Wygłoszone przez nich referaty dotyczyły zagadnień z zakresu kształcenia, badań naukowych i praktycznych aspektów terapii zajęciowej, a także terapii w Sali Doświadczania Świata oraz terapii przez sztukę. Prezentację na temat metod pracy terapeuty zajęciowego przedstawiły także studentki terapii zajęciowej w naszej uczelni, Marzena Żółty i Katarzyna Skobiej. Głównym celem konferencji było promowanie i wspieranie rozwoju terapii zajęciowej w naszym kraju.