Zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie na zebranie z władzami WRR. Spotkanie odbędzie się 27 września 2017 r. o godzinie 13.00 w sali B. Obecność obowiązkowa.

Jednocześnie informuję, że wszystkie protokoły z zaliczeń i egzaminów z zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku akademickim 2016/17 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej należy zatwierdzić w programie USOS oraz wydrukować i podpisane dostarczyć do Dziekanatu WRR w nieprzekraczalnym (!) terminie do 22 września 2017 r.

Prof. dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw. Dziekan WRR