Zapraszam wszystkich studentów przyjętych na I rok studiów (wszystkie kierunki na studiach pierwszego i drugiego stopnia) na zebranie z władzami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Zebranie odbędzie się 2 października 2017 r. w godzinach 10.00 - 11.00 w Auli AWF.

Obecność obowiązkowa. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności studentów na zajęciach w tych godzinach.

Prof. dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw. Dziekan WRR