W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Dokładniejsze informacje na stronie http://www.ptreh.rzeszow.pl/