Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie art. 38, ust 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r., o zawodzie fizjoterapeuty powołał 5 osobowy Zespół Ekspertów  do opracowania nowego programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Zespół przygotuje nowy merytoryczny program specjalizacji ukierunkowany na kształcenie kompetencji fizjoterapeutów zgodnie z aktualnymi standardami metodologii kształcenia podyplomowego i zasadami konstrukcji programów nauczania. Opracowany przez Zespół Ekspertów nowy program specjalizacji zostanie przedstawiony Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia.

Jedynym przedstawicielem wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce w tym Zespole jest pracownik naszej Uczelni dr hab. prof. nadzw. Marek Żak.

Serdecznie gratujemy!

Załączniki:
Pobierz plik (M_ZAK_Powolanie_Ekspert_CMKP.pdf)M_ZAK_Powolanie_Ekspert_CMKP.pdf[Akt powołania]2948 kB