W dniach 30.03 – 01.04.2017 roku pracownice Katedry Terapii Zajęciowej i Katedry Fizjoterapii, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr Aleksandra Kulis i dr Renata Woźniacka brały czynny udział w konferencji medycznej 4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia), który odbył się w Amsterdamie.

Podczas kongresu zaprezentowane zostały plakaty z przeprowadzonych, wspólnie z innymi pracownikami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej badań naukowych.

              dr Renata Woźniacka                               dr Aleksandra Kulis