W dniach 8-10 września w Krakowie Fundacja Amicus Renis zorganizowała już XII Krakowskie Dni Dializoterapii - konferencję szkoleniową Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja i Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas. Podczas Gali Otwarcia uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu prof. dr hab. Bolesława Rutkowskiego "Przypomnienie o pewnym Krakusie, któremu coś jesteśmy winni". To o wieloletnim pracowniku Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ś.p. prof. dr hab. n. med. Olgierdzie Smoleńskim.

Jedna z 30 sesji poświęconnych leczeniu nerkozastępczemu obejmowała tematykę "Rehabilitacji w Nefrologii". Poprowadzili ją: Konsultant Krajowy ds. Nefrologi prof. dr hab. n. med. Marian Klingier i dr Katarzyna Chojak-Fijałka. Poza moderatorami sesji swoje wykłady w imieniu zespołów wygłosili: dr hab. n. med Mariusz Kusztal, dr hab. Wioletta Dziubek i mgr Urszula Chrabota. Program szczegółowy http://www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl/program-ramowy/program-szczegolowy/

Na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego podjęty na posiedzeniu w dniu 9.09.2016 Krakowskim Dniom Dializoterapii nadaje się imię Profesora Olgierda Smoleńskiego - ich pomysłodawcy i wieloletniego organizatora. Informacja ta z radością została przyjęta przez organizatorów i uczestników KDD.