W dniach 05-09 lipca 2016 roku odbyła się w Wiedniu 10-ta Europejska Konferencja Muzykoterapeutyczna „A Symphony of Dialogues”, która zrzeszyła ok. 600 badaczy i praktyków z zakresu nie tylko muzykoterapii, ale także psychologii, terapii zajęciowej, logopedii i fizjoterapii.

Codziennie, w dziesięciu blokach tematycznych, odbywały się sympozja, warsztaty, prezentacje i sesje plakatowe. Ponadto podczas długich przerw obiadowych i wspólnych wieczorów możliwe było nawiązywanie naukowych kontaktów i dyskutowanie przyszłej, międzynarodowej współpracy. W konferencji czynny udział wzięła dr Anna Bukowska, adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Wygłosiła ona referat pod tytułem „The influence of Neurologic Music Therapy on improvement of the activity level in a group of patients with Parkinson’s disease”.