W dniach 15 – 19.06.2016 roku pracownice Katedry Terapii Zajęciowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr hab. Aneta Bac, dr Katarzyna Filar – Mierzwa i dr Aleksandra Kulis brały czynny udział w I Międzynarodowym Kongresie Naukowym z zakresu Terapii Zajęciowej organizowanym w Galway, Irlandia - 2016 COTEC – ENOTHE CONGRESS Connecting: Education, Practice, Research, Policy.

Pracownice wygłaszały referaty i prezentowały plakaty z przeprowadzonych wspólnie z innymi pracownikami Katedry TZ badań naukowych, brały udział w dyskusjach dotyczących strategii rozwoju terapii zajęciowej w Europie i na świecie (w tym strategii edukacyjnych), wspólnie z innymi członkami ENOTHE uczestniczyły w wyborach nowych członków zarządu tej organizacji oraz dyskutowały nad jej budżetem, a także nawiązywały kontakty z przedstawicielami innych uczelni zainteresowanych wymianą z AWF Karków w ramach programu ERASMUS+.