W dniach 25.04 – 2.05.2016 roku pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr hab. Aneta Bac, mgr Urszula Chrabota, dr Aleksandra Kulis i dr Katarzyna Ogrodzka odwiedziły Universita degli Studi di Firenze w ramach programu Erasmus +.

Podczas pobytu we Włoszech pracownice brały udział w dyskusjach na temat planów i programów studiów z zakresu fizjoterapii, wizytowały pawilony dydaktyczne i pracownie badawcze Uniwersytetu, zwiedziały placówki szpitalne, oraz wygłosiły wykłady z zakresu fizjoterapii w ortopedii i traumatologii.