W dniach 24-27.05.2016 r. pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr Justyna Adamiak, dr Jacek Głodzik, mgr Teresa Gniewek, dr hab. Joanna Golec, dr Sylwia Mętel i dr Elżbieta Szczygieł w ramach programu Erasmus + gościli w Laplant University of Applied Sciences w Rovaniemi w Finlandii.

Pracownicy zapoznali się z kształceniem studentów na Uniwersytecie oraz poprowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku fizjoterapia, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem.