Film zrealizowały studentki I roku kierunku Kosmetoligia