Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Publikacje

dr Joanna Sobiecka

 • Sobiecka J.: Wykształcenie, struktura społeczno-zawodowa oraz praca zawodowa polskich zawodników startujących w Igrzyskach Paraolimpijskich Sydney 2000. W: Unemployment and Health Care. Eukrasia (red. Niebrój L., Kosińska M.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2004, 5: 109-118.
 • Plinta R., Sobiecka J.: Uprawianie sportu a rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W: Unemployment and Health Care. Eukrasia (red. Niebrój L., Kosińska M.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2004, 5: 103-108.
 • Sobiecka J.: Paralympic sport in its therapeutic and rehabilitative aspect based on the example of Czech and Polish athletes. W: Movement and Health 3rd International Conference Olomouc, 21-22,.11.2003. Proceedings (ed. Vaverka F.). Palacký University, Olomouc 2004: 58-62.
 • Sobiecka J.: Funkcjonowanie rodziny osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport paraolimpijski. Annales UMCS Lublin 2004, 59 (suppl. 14): 107-112.
 • Sobiecka J., Plinta R.: Udział najbliższej rodziny w spędzaniu czasu wolnego osób po urazie rdzenia kręgowego. Annales UMCS Lublin 2004, 59 (suppl. 14): 113-117.
 • Sobiecka J.: Winter Sports Practice and its Influence on the Frame of Mind and Lifestyle of Disabled Persons as Exemplified by Polish Paralympic Competitors. Polish Journal of Environmental Studies 2004, 13 (suppl. 2): 512-516.
 • Sobiecka J.: Injuries and ailments of the Polish participants of the 2000 Paralympic Games in Sydney. Biology of Sport 2005, 22, 4: 353-362.
 • Plinta R., Saulicz E., Sobiecka J., Knapik A., Saulicz M.: Szybkość reakcji osób niepełnosprawnych aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 371-373.
 • Plinta R., Saulicz E., Sobiecka J., Knapik A., Myśliwiec A.: Uprawianie sportu na wózkach jako czynnik poprawiający zdolności lokomocyjne osób niepełnosprawnych. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 374-377.
 • Sobiecka J., Plinta R.: Założenia a efektywność drugiego i trzeciego etapu usprawniania osób niepełnosprawnych w ramach aktywnej rehabilitacji. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 161-164.
 • Sobiecka J., Głąb G., Plinta R.: Archery as a factor enhancing integration of disabled individuals with the able-bodied community. W: Health care: coping with disability. Eukrasia (red. Plinta R., Kosińska M., Niebrój L.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, 9: 99-105.
 • Sobiecka J.: Rehabilitation and pro-health forms of activities for women after mastectomy as a model example for groups of persons with different kinds of disabilities. W: Health care: coping with disability. Eukrasia (red. Plinta R., Kosińska M., Niebrój L.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, 9: 17-24.

dr Paweł Żychowicz

 • Matuszyk A., Żychowicz P.: Teoria i praktyka turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  - koncepcja dydaktyki przedmiotu na kierunku fizjoterapia AWF w Krakowie. W: Kształcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością (red. Dłużewska-Martyniec W.). AWF, Poznań 2003: 143-154.
 • Żychowicz P.: Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku. Praca doktorska. AWF, Kraków 2004: 1-246.
 • Żychowicz P.: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 580-584.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardów dla populacji krakowskiej. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 576-579.