Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Problematyka badawcza

dr Joanna Sobiecka
Wiodącym tematem jest "Paraolimpizm w Polsce i na świecie": rola dyscyplin sportu paraolimpijskiego w aspekcie leczniczym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym osób niepełnosprawnych; sport paraolimpijski a środowisko sportowe osób pełnosprawnych, bariery sportu paraolimpijskiego, urazy i schorzenia paraolimpijczyków, potrzeby i warunki przygotowań polskich paraolimpijczyków, relacje zawodnik a trener kadry paraolimpijskiej, aktywność paraolimpijska kobiet.

dr Paweł Żychowicz
Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych. Turystyka, rekreacja ruchowa i sport osób niepełnosprawnych. Wysiłek fizyczny i trening sportowy osób niepełnosprawnych.