Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Udział w konferencjach

dr Joanna Sobiecka

 • Sobiecka J.: .Funkcjonowanie rodziny osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport paraolimpijski (sesja plenarna). Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia Rodziny", Lublin, 28-30.05.2004.
 • Sobiecka J.: Efekty oraz oczekiwania osób niepełnosprawnych uczestniczących w obozach Aktywnej Rehabilitacji (sesja plenarna). V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rzeszów, 1-4.09.2004.
 • Sobiecka J.: Winter Sports Practice and its Influence on the Frame of Mind and Lifestyle of Disabled Persons as Exemplified by Polish Paralympic Competitors (sesja plenarna). IVth International Scientific Conference: "Hygienic and Environmental Health Determinants", Nałęczów, 23-25.09.2004.
 • Sobiecka J.: Potrzeby i warunki przygotowań polskich paraolimpijczyków Ateny 2004 (w opinii zawodników) (wykład). Ogólnopolska konferencja trenerów szkolenia paraolimpijskiego: Przyszłość sportu paraolimpijskiego w świetle Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004", Wisła, 27-29.10.2004.
 • Sobiecka J.: Relacje zawodnik a trener kadry paraolimpijskiej Ateny 2004 (w opinii zawodników). Ogólnopolska konferencja trenerów szkolenia paraolimpijskiego: "Przyszłość sportu paraolimpijskiego w świetle Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004", Wisła, 27-29.10.2004.
 • Sobiecka J.: Wybrane aspekty z przygotowań polskiej kadry na Letnie Igrzyska Paraolimpijskie
  - Ateny 2004 (sesja plenarna). 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Postępy w medycynie sportowej", Wrocław, 23-25.09.2005.
 • Sobiecka J.: Status społeczno-zawodowy polskich kobiet startujących w Ateńskich Igrzyskach Paraolimpijskich (sesja plenarna). Ogólnopolska Konferencja Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet: "Kobieta i Sport". Warszawa, 18.11.2005.

dr Paweł Żychowicz

 • Żychowicz P.: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia w Chorobie i Niepełnosprawności", Lublin, 2-4.06.2006.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardów dla populacji krakowskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Promocja Zdrowia w Chorobie i Niepełnosprawności", Lublin, 2-4.06.2006.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych wzrokowo (sesja plakatowa) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Lublin, 16-18.11.2006.

Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Publikacje

dr Joanna Sobiecka

 • Sobiecka J.: Wykształcenie, struktura społeczno-zawodowa oraz praca zawodowa polskich zawodników startujących w Igrzyskach Paraolimpijskich Sydney 2000. W: Unemployment and Health Care. Eukrasia (red. Niebrój L., Kosińska M.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2004, 5: 109-118.
 • Plinta R., Sobiecka J.: Uprawianie sportu a rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W: Unemployment and Health Care. Eukrasia (red. Niebrój L., Kosińska M.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2004, 5: 103-108.
 • Sobiecka J.: Paralympic sport in its therapeutic and rehabilitative aspect based on the example of Czech and Polish athletes. W: Movement and Health 3rd International Conference Olomouc, 21-22,.11.2003. Proceedings (ed. Vaverka F.). Palacký University, Olomouc 2004: 58-62.
 • Sobiecka J.: Funkcjonowanie rodziny osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport paraolimpijski. Annales UMCS Lublin 2004, 59 (suppl. 14): 107-112.
 • Sobiecka J., Plinta R.: Udział najbliższej rodziny w spędzaniu czasu wolnego osób po urazie rdzenia kręgowego. Annales UMCS Lublin 2004, 59 (suppl. 14): 113-117.
 • Sobiecka J.: Winter Sports Practice and its Influence on the Frame of Mind and Lifestyle of Disabled Persons as Exemplified by Polish Paralympic Competitors. Polish Journal of Environmental Studies 2004, 13 (suppl. 2): 512-516.
 • Sobiecka J.: Injuries and ailments of the Polish participants of the 2000 Paralympic Games in Sydney. Biology of Sport 2005, 22, 4: 353-362.
 • Plinta R., Saulicz E., Sobiecka J., Knapik A., Saulicz M.: Szybkość reakcji osób niepełnosprawnych aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 371-373.
 • Plinta R., Saulicz E., Sobiecka J., Knapik A., Myśliwiec A.: Uprawianie sportu na wózkach jako czynnik poprawiający zdolności lokomocyjne osób niepełnosprawnych. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 374-377.
 • Sobiecka J., Plinta R.: Założenia a efektywność drugiego i trzeciego etapu usprawniania osób niepełnosprawnych w ramach aktywnej rehabilitacji. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 161-164.
 • Sobiecka J., Głąb G., Plinta R.: Archery as a factor enhancing integration of disabled individuals with the able-bodied community. W: Health care: coping with disability. Eukrasia (red. Plinta R., Kosińska M., Niebrój L.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, 9: 99-105.
 • Sobiecka J.: Rehabilitation and pro-health forms of activities for women after mastectomy as a model example for groups of persons with different kinds of disabilities. W: Health care: coping with disability. Eukrasia (red. Plinta R., Kosińska M., Niebrój L.). Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, 9: 17-24.

dr Paweł Żychowicz

 • Matuszyk A., Żychowicz P.: Teoria i praktyka turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  - koncepcja dydaktyki przedmiotu na kierunku fizjoterapia AWF w Krakowie. W: Kształcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością (red. Dłużewska-Martyniec W.). AWF, Poznań 2003: 143-154.
 • Żychowicz P.: Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku. Praca doktorska. AWF, Kraków 2004: 1-246.
 • Żychowicz P.: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 580-584.
 • Żychowicz P., Chrzanowska M.: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardów dla populacji krakowskiej. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales UMCS Lublin 2005, 60 (suppl. 16): 576-579.

Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Tematyka prac magisterskich

dr Joanna Sobiecka

 • Problematyka ogólna z zakresu olimpizmu osób niepełnosprawnych w Polsce i poza jej granicami.
 • Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz z obniżonym potencjałem intelektualnym w aspekcie leczniczym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
 • Rola wybranych dyscyplin sportowych (letnich i zimowych) w leczniczej, społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Sport osób niepełnosprawnych a środowisko sportowe osób pełnosprawnych.
 • Urazy i schorzenia zawodników niepełnosprawnych trenujących sport wyczynowo.
 • Potrzeby i warunki uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
 • Sport jako element integracji ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
 • Olimpiady Specjalne szansą rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Program Treningu Aktywności Motorycznej jako metoda rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.
 • Rola Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w kompleksowym usprawnianiu paraplegików i tetraplegików.
 • Aktywność sportowa osób po przeszczepach narządów wewnętrznych.
 • Aktywność sportowa kobiet po mastektomii.
 • Wpływ aktywności sportowej na styl życia kobiet niepełnosprawnych.
 • Opracowania monograficzne polskich Paraolimpijczyków.

dr Paweł Żychowicz

 • Aktywność sportowa, turystyczna i rekreacyjna osób niepełno-sprawnych.
 • Percepcja celów sportu, turystyki i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój biologiczny oraz typ budowy ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Sprawność motoryczna dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Dostępność bazy sportowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Trening sportowy osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Problematyka badawcza

dr Joanna Sobiecka
Wiodącym tematem jest "Paraolimpizm w Polsce i na świecie": rola dyscyplin sportu paraolimpijskiego w aspekcie leczniczym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym osób niepełnosprawnych; sport paraolimpijski a środowisko sportowe osób pełnosprawnych, bariery sportu paraolimpijskiego, urazy i schorzenia paraolimpijczyków, potrzeby i warunki przygotowań polskich paraolimpijczyków, relacje zawodnik a trener kadry paraolimpijskiej, aktywność paraolimpijska kobiet.

dr Paweł Żychowicz
Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych. Turystyka, rekreacja ruchowa i sport osób niepełnosprawnych. Wysiłek fizyczny i trening sportowy osób niepełnosprawnych.